Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nationella läkemedelslistans nästa steg

sjukvard-Nationella-lakemedelslistans-nasta-steg-huvudbild.jpg

En särskild utredare, som regeringen tillsätter, ska se över möjligheterna att utveckla registret nationell läkemedelslista. Syftet är att skapa ett mer ändamålsenligt register och att höja patientsäkerheten. 

Utredaren ska bland annat:

  • analysera och ta ställning till om och hur uppgifter om ordination och administrering av sådana läkemedel som patienter får vid behandling inom hälso- och sjukvården, inklusive vacciner, kan läggas till i nationell läkemedelslista
  • analysera och ta ställning till om uppgifter om medicintekniska produkter kan läggas till i nationell läkemedelslista, och i så fall vilka produkter
  • analysera och ta ställning till om andra delar av regleringen av nationell läkemedelslista bör justeras, bland annat när det gäller vilka uppgifter som får registreras, ändamål, spärrar och normgivningsnivå
  • kartlägga de arbetsprocesser som används inom hälso- och sjukvården respektive öppenvårdsapoteken vid ordination och förskrivning respektive vid expedition av läkemedel och föreslå hur de kan anpassas till registret nationell läkemedelslista.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 februari 2025.

Publicerad 12 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy