Möjlighet till dispens från nya regler för dygnsvila

social-Mojlighet-till-dispens-fran-nya-regler-for-dygnsvila-huvudbild.jpg

Från och med den 1 oktober 2023 har arbetstagare rätt till minst 11 timmars dygnsvila. Sveriges kommuner och regioner, Sobona och Akademikerförbundet SSR har kommit överens om förtydliganden kring dygnsvila och inför en möjlighet till dispens. Dispensen gäller samhällsviktiga välfärdstjänster inom hälso- och sjukvård, omsorg och räddningstjänst som måste fungera dygnet runt. Beslut om dispens ska fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd. 

Regler om dispens börjar gälla den 1 februari 2024. 

Publicerad 12 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Bistånd till boende
Social hyresjuridik

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023