Logga in

Glömt ditt lösenord?

Möjlighet till dispens från nya regler för dygnsvila

social-Mojlighet-till-dispens-fran-nya-regler-for-dygnsvila-huvudbild.jpg

Från och med den 1 oktober 2023 har arbetstagare rätt till minst 11 timmars dygnsvila. Sveriges kommuner och regioner, Sobona och Akademikerförbundet SSR har kommit överens om förtydliganden kring dygnsvila och inför en möjlighet till dispens. Dispensen gäller samhällsviktiga välfärdstjänster inom hälso- och sjukvård, omsorg och räddningstjänst som måste fungera dygnet runt. Beslut om dispens ska fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd. 

Regler om dispens börjar gälla den 1 februari 2024. 

Publicerad 12 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024