Logga in

Glömt ditt lösenord?

Läkares legitimation återkallas efter dödshjälp

sjukvard-Lakares-legitimation-aterkallas-efter-dodshjalp-huvudbild.jpg

En läkare tillhandahöll en numera avliden patient en dödlig dos läkemedel. Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ansåg att läkaren inte agerat i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och att handlandet i högsta grad är förtroendeskadligt för en legitimerad yrkesutövare. HSAN beslutade därför att återkalla läkarens legitimation. Läkaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten instämmer nu i underinstansernas bedömningar.

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Publicerad 12 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy