Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Förslag på skärpta straff vid grova brott mot välfärden

Regeringen föreslår i en proposition att lagstiftningen kring brott mot välfärdssystemen ska skärpas.

11 jun 2019

SKL ska öka kunskapen kring digitalisering i kommuner och regioner

Med stöd av regeringen satsar SKL på ett digitalt kompetenslyft.

2 maj 2019

”Att arbeta i skolan är att arbeta i en ständigt föränderlig värld”

Läs intervjun med skolchef Joakim Gestberg här!

12 apr 2019

Utrustningen du behöver för en kurs hos JP Utbildning – vi har hela listan!

Vad behöver du ha med dig för en dag på kurs? 

11 mar 2019

”En sammanfogad ledning ger nöjdare medborgare och medarbetare”

Ta del av Cecilia Grefves erfarenheter och tips kring hur en ledningsgrupp utvecklas verksamhetsinriktat. Läs intervjun här!

20 feb 2019

SKL: Fler förtroendevalda behöver anmäla hot och hat

Endast var femte av de utsatta gör en polisanmälan. Läs mer här.

19 feb 2019

Charlotte är juristen som brinner för det personliga mötet

Vi vill välkomna Charlotte Heindow som ny medarbetare hos oss på JP Infonet!

15 feb 2019

Ny lag ställer krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Den 1 april 2019 börjar lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling gälla. Det innebär att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

12 feb 2019

”Det känns meningsfullt att vara en del av den goda byråkratin”

Natalie Glotz Stade är den samhällsintresserade skådespelerskan från Tyskland som kom till Sverige och blev jurist. Läs intervjun här!

17 jan 2019

Lex Sarah-rapporter är allmänna handlingar

Anställda inom socialtjänsten är skyldiga att rapportera om missförhållanden i verksamheten. Justitieombudsmannen har slagit fast att de anställda har en självständig ställning mot myndigheten som tar emot anmälningarna och att de således är allmänna handlingar. 

19 dec 2018

Övergångsregeringen har lämnat budgetproposition för 2019

Eftersom ingen ny regering har tillträtt lämnar övergångsregeringen budgetpro-positionen för 2019 till riksdagen. Läs mer här.

16 nov 2018

En extra kommun- eller förvaltningsjurist

Det är vanligt att man gör som man alltid har gjort – men här är det viktigt att se upp när det gäller juridiken. Här berättar rådgivare Simon Jernelöv mer. 

17 okt 2018

Påverkas miljön och klimatet av kommunernas inköp?

Upphandlingsmyndigheten presenterar nu en miljöspendanalys som indikerar vilken miljöpåverkan kommunernas offentliga inköp kan ha.

9 okt 2018

Nya gymnasielagen väcker frågor – Migrationsverket utlovar vägledning

Migrationsverket ska ta fram föreskrifter som förtydligar de krav som ska ställas på eleverna.

4 okt 2018

Migrationsöverdomstolen konstaterar att den nya gymnasielagen får tillämpas

I två nya domar från Migrationsöverdomstolen konstaterar de att den nya gymnasielagen får tillämpas.

25 sep 2018

När upphör rätten till ersättning vid en åldersuppskrivning?

Kommuner kommer i vissa fall att få stå för boendekostnader utan rätt till ersättning när ensamkommande får sin ålder uppskriven. Det konstaterar kammarrätten i Jönköping.

24 sep 2018

Kommuner och landsting brister i rutiner gällande trakasserier enligt DO

DO:s granskning visar att det finns stora brister i kommuners och landstings rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

24 sep 2018

Så fördelas preliminärt välfärdsmiljarderna 2019

SKL har uppdaterat beräkningarna av de så kallade välfärdsmiljarderna för kommuner och landsting och presenterar ett preliminärt utfall för år 2019.

17 sep 2018

Nyckelfaktorer för en lyckad inköpsprocess

Policys och juridik ger förutsättningarna för den goda affären – om de används på rätt sätt. Läs hela intervjun med upphandlingsstrateg Anders Vedin här. 

31 aug 2018

Lagändringar från 1 augusti inom förvaltningsrätten

Här ser du en lista över de nya lagar och förordningar som gäller från och med den 1 augusti.

14 aug 2018

Gå till sida: 3, 4, 5, 6, 7 (denna sida), 8, 9, 10, 11,