Logga in

Glömt ditt lösenord?

Region fick kräva vaccinationsbevis vid nyanställning

arbetsrätt_Region-fick-kräva-vaccinationsbevis-vid-nyanställning.jpg

En regionstyrelse beslutade dels att anställning i regionen ska villkoras med att personen visar upp ett vaccinationsbevis och dels att befintlig personal som inte uppvisar vaccinationsbevis kan omplaceras efter en riskbedömning. Förvaltningsrätten konstaterar att regionens beslut inte är olagligt och avslår därför 115 personers överklaganden.

Bakgrund

Den 22 december 2021 beslutade en regionstyrelse att anställning, praktik eller tagande av uppdrag i regionen ska föregås av att personen visar upp ett vaccinationsbevis. Även all befintlig personal uppmanas att uppvisa vaccinationsbevis. Befintlig personal som har patientnära kontakter och som inte uppvisar vaccinationsbevis får omedelbart förflyttas eller omplaceras efter en riskbedömning.

115 personer överklagade kommunens beslut. De yrkade att beslutet stred mot bland annat regeringsformens förbud mot kroppsliga ingrepp, dataskyddsförordningen (GDPR) och diskrimineringslagen.

Förvaltningsrättens bedömning

Förvaltningsrätten påminner först om att domstolen vid en laglighetsprövning, som det nu är fråga om, är begränsad till att pröva lagligheten av det överklagade beslutet, inte dess lämplighet.

Förvaltningsrätten konstaterar att 2 kap. 6 § regeringsformen stadgar att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, till exempel vaccinering mot covid-19. Här uttalar förvaltningsrätten att ett erbjudande om anställning, praktik eller tagande av uppdrag inte kan ses som en lagstadgad rättighet, utan snarare som ett erbjudande där det är möjligt för den enskilde att tacka nej. På så vis kan personerna slippa vaccinering. Beslutet strider därför inte mot lag.

När det gäller befintlig personal och hot om en eventuell omplacering uttalar förvaltningsrätten att det handlar om förhållanden som i det enskilda fallet får prövas genom en arbetsrättslig prövning. Förvaltningsrätten finner att beslutet inte strider mot lag.

Slutligen bedömer förvaltningsrätten att klagandena inte heller har visat att beslutet strider mot GDPR, diskrimineringslagen eller andra bestämmelser. Regionens beslut är alltså inte olagligt enligt 13 kap. 8 § kommunallagen. Därför ska överklagandena avslås.

Av Maria Bjurholm, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Publicerad 21 mar 2022

Maria Bjurholm

Rådgivare, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy