Tjänstemans formulering i Facebook-diskussion uppfyllde inte kravet på saklighet och opartiskhet

offentlig-förvaltning_-Tjänstemans-formulering-i-Facebook-diskussion-uppfyllde-inte-kravet-på-saklighet-och-opartiskhet.jpg

En tjänsteman vid länsstyrelsen anmäldes till JO. Mannen ska ha deltagit i en diskussion på Facebook och uttryckt sig på ett sätt som gav sken av att länsstyrelsen hade bestämt sig i ett visst ärende utan att det skett en prövning i sak. JO anser att tjänstemannen inte iakttagit det grundlagsstadgade kravet på saklighet och opartiskhet och kritiserar mannens agerande.

Bakgrund

Justitieombudsmannen (JO) tog i juli 2021 emot en anmälan som beskrev att en tjänsteman hade deltagit i en diskussion i en grupp för fågelskådare på Facebook. Diskussionen handlade om lämpligheten i att genomföra en löptävling genom vissa fågelskyddsområden och tjänstemannen hade utifrån sin professionella roll uttryckt sig på ett sätt som verkade vara en personlig åsikt. Mannen ska bland annat ha skrivit att länsstyrelsen skulle ”kolla upp detta” och att dispens ”knappast ansökts om från arrangören i det här fallet då vi definitivt inte skulle ge dom ett ok från vår sida”.

Länsstyrelsen medgav att tjänstemannen hade ett olyckligt ordval.

Rättslig reglering

Den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen, RF). Kravet omfattar såväl den faktiska handläggningen av ett ärende och de skäl som ligger bakom ett beslut, som hur myndighetens agerande kan uppfattas av andra. Om det finns risk att andra kan uppfatta att tjänstemannen inte iakttar saklighet och opartiskhet kan det strida mot bestämmelsen.

JO:s bedömning

JO anser att det står klart att mannen agerade i egenskap av tjänsteman vid länsstyrelsen när han kommenterade diskussionen i Facebook-gruppen. De kommentarer som han lämnade gav intryck av att myndigheten hade tagit ställning i frågan om löptävlingen skulle tillåtas redan innan man hade gjort en prövning av dispensfrågan. Mot den bakgrunden anser JO att tjänstemannens agerande inte var förenligt med kravet i 1 kap. 9 § RF om att anställda vid en myndighet ska iaktta saklighet och opartiskhet vid utförandet av sitt uppdrag. För detta får tjänstemannen kritik.

Av Linn Dedorson, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad ibland annat JP Förvaltningsnet.

Publicerad 7 apr 2022

Linn Dedorson

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Vilka åtgärder måste alternativt kan en kommun eller en region komma att vidta till följd av ett allmänt val? I den här artikeln har vi sammanfattat detta utifrån en analys skriven av vår expert Christer Hjert.

19 sep 2022

En kommunikatör och en områdeschef inom en kommun avbröt en intervju som en journalist höll med en rektor vid en kommunal förskola. Justitieombudsmannen konstaterar att tjänstemännen hindrade rektorn från att utnyttja sin grundlagsskyddade meddelarfrihet och kritiserar kommunstyrelsen och utbildningsnämnden för detta.

15 sep 2022

Riksrevisionen genomför nu en granskning av regeringens arbete för att stärka Sveriges informations- och cybersäkerhet.

22 aug 2022