Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Tjänstemans formulering i Facebook-diskussion uppfyllde inte kravet på saklighet och opartiskhet

offentlig-förvaltning_-Tjänstemans-formulering-i-Facebook-diskussion-uppfyllde-inte-kravet-på-saklighet-och-opartiskhet.jpg

En tjänsteman vid länsstyrelsen anmäldes till JO. Mannen ska ha deltagit i en diskussion på Facebook och uttryckt sig på ett sätt som gav sken av att länsstyrelsen hade bestämt sig i ett visst ärende utan att det skett en prövning i sak. JO anser att tjänstemannen inte iakttagit det grundlagsstadgade kravet på saklighet och opartiskhet och kritiserar mannens agerande.

Bakgrund

Justitieombudsmannen (JO) tog i juli 2021 emot en anmälan som beskrev att en tjänsteman hade deltagit i en diskussion i en grupp för fågelskådare på Facebook. Diskussionen handlade om lämpligheten i att genomföra en löptävling genom vissa fågelskyddsområden och tjänstemannen hade utifrån sin professionella roll uttryckt sig på ett sätt som verkade vara en personlig åsikt. Mannen ska bland annat ha skrivit att länsstyrelsen skulle ”kolla upp detta” och att dispens ”knappast ansökts om från arrangören i det här fallet då vi definitivt inte skulle ge dom ett ok från vår sida”.

Länsstyrelsen medgav att tjänstemannen hade ett olyckligt ordval.

Rättslig reglering

Den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen, RF). Kravet omfattar såväl den faktiska handläggningen av ett ärende och de skäl som ligger bakom ett beslut, som hur myndighetens agerande kan uppfattas av andra. Om det finns risk att andra kan uppfatta att tjänstemannen inte iakttar saklighet och opartiskhet kan det strida mot bestämmelsen.

JO:s bedömning

JO anser att det står klart att mannen agerade i egenskap av tjänsteman vid länsstyrelsen när han kommenterade diskussionen i Facebook-gruppen. De kommentarer som han lämnade gav intryck av att myndigheten hade tagit ställning i frågan om löptävlingen skulle tillåtas redan innan man hade gjort en prövning av dispensfrågan. Mot den bakgrunden anser JO att tjänstemannens agerande inte var förenligt med kravet i 1 kap. 9 § RF om att anställda vid en myndighet ska iaktta saklighet och opartiskhet vid utförandet av sitt uppdrag. För detta får tjänstemannen kritik.

Av Linn Dedorson, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad ibland annat JP Förvaltningsnet.

Publicerad 7 apr 2022

Linn Dedorson

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024