Tjänstemans formulering i Facebook-diskussion uppfyllde inte kravet på saklighet och opartiskhet

offentlig-förvaltning_-Tjänstemans-formulering-i-Facebook-diskussion-uppfyllde-inte-kravet-på-saklighet-och-opartiskhet.jpg

En tjänsteman vid länsstyrelsen anmäldes till JO. Mannen ska ha deltagit i en diskussion på Facebook och uttryckt sig på ett sätt som gav sken av att länsstyrelsen hade bestämt sig i ett visst ärende utan att det skett en prövning i sak. JO anser att tjänstemannen inte iakttagit det grundlagsstadgade kravet på saklighet och opartiskhet och kritiserar mannens agerande.

Bakgrund

Justitieombudsmannen (JO) tog i juli 2021 emot en anmälan som beskrev att en tjänsteman hade deltagit i en diskussion i en grupp för fågelskådare på Facebook. Diskussionen handlade om lämpligheten i att genomföra en löptävling genom vissa fågelskyddsområden och tjänstemannen hade utifrån sin professionella roll uttryckt sig på ett sätt som verkade vara en personlig åsikt. Mannen ska bland annat ha skrivit att länsstyrelsen skulle ”kolla upp detta” och att dispens ”knappast ansökts om från arrangören i det här fallet då vi definitivt inte skulle ge dom ett ok från vår sida”.

Länsstyrelsen medgav att tjänstemannen hade ett olyckligt ordval.

Rättslig reglering

Den som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (1 kap. 9 § regeringsformen, RF). Kravet omfattar såväl den faktiska handläggningen av ett ärende och de skäl som ligger bakom ett beslut, som hur myndighetens agerande kan uppfattas av andra. Om det finns risk att andra kan uppfatta att tjänstemannen inte iakttar saklighet och opartiskhet kan det strida mot bestämmelsen.

JO:s bedömning

JO anser att det står klart att mannen agerade i egenskap av tjänsteman vid länsstyrelsen när han kommenterade diskussionen i Facebook-gruppen. De kommentarer som han lämnade gav intryck av att myndigheten hade tagit ställning i frågan om löptävlingen skulle tillåtas redan innan man hade gjort en prövning av dispensfrågan. Mot den bakgrunden anser JO att tjänstemannens agerande inte var förenligt med kravet i 1 kap. 9 § RF om att anställda vid en myndighet ska iaktta saklighet och opartiskhet vid utförandet av sitt uppdrag. För detta får tjänstemannen kritik.

Av Linn Dedorson, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad ibland annat JP Förvaltningsnet.

Publicerad 7 apr 2022

Linn Dedorson

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023