Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Är ett beslut om fortsatt sekretess för uppgifter i en dom giltigt när domstolen har hänvisat till fel sekretessbestämmelse?

Vad händer i fall domstolen grundat beslutet om fortsatt sekretess på en sekretessbestämmelse som inte är tillämplig?

27 okt 2021

Riksdagen röstar ja om att skyddet för visselblåsare ska stärkas

De nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021.

5 okt 2021

Ändringar föreslås i mediegrundlagarna

Regeringen har beslutat om en lagråds­remiss med förslag på ändringar i bland annat TF och YGL.

5 okt 2021

Offentlighet och sekretess – myndighetssamverkan och utlämnanden i pandemitider

En analys av JP Infonets expert Natalie Glotz Stade gällande offentlighet och sekretess hos socialtjänst och andra berörda myndigheter.

27 sep 2021

Socialtjänstens arbete med våldsutövare

En analys av JP Infonets expert Linda Larsson gällande ny lagstiftning om socialtjänstens arbete med våldsutövare. 

27 sep 2021

Nyinrättad delegation ger statligt bidrag till kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi

Nyinrättade Delegationen för ekonomi i balans ska ge stöd till kommuner med särskilt svag ekonomi. 

7 sep 2021

Avsaknad av IT-system var ingen ursäkt för att inte uppfylla skyndsamhetskravet för handläggning

En myndighet får inte passivt invänta en leverans av ett IT-system och därigenom dröja med att fatta ett beslut.

1 sep 2021

GDPR påverkar domstolsförfaranden

I vilken utsträckning påverkas rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen av GDPR? 

31 maj 2021

Är uppgiftsskyldigheten i OSL förenlig med GDPR?

Vår juridiska rådgivare Gustaf von Essen redogör för domen från HFD.

4 maj 2021

I vilka fall får en klasslista inte lämnas ut?

För att det ska råda sekretess krävs att man antar att utlämnandet skulle innebära men för en elev eller närstående.

12 mar 2021

Får en klasslista lämnas ut?

Kammarrätten ger, i en dom från januari i år, en pedagogisk genomgång av denna vanliga fråga.

16 feb 2021

Vad innebär den nya pandemilagen?

Lagen gör det möjligt att begränsa trängsel på olika platser i samhället för att förhindra spridningen av covid-19.

18 jan 2021

Kan man neka personer allmänna handlingar på grund av covid-19?

JP Infonets expert Gastón Fernández Palma analyserar - vi har sammanfattat huvuddragen här.

9 dec 2020

Vi välkomnar Natalie Glotz som medarbetare

Natalie har en lång erfarenhet inom juridiken – i en intervju berättar hon vad hon mest ser fram emot i sin nya roll.

24 nov 2020

Slöjförbudet i skolan – kommentar om rättsläget

Lars Clevesköld kommenterar rättsläget - läs mer här!

23 nov 2020

Bilaga som beskriver metod och process vid rekrytering omfattas av sekretess

Personen som ville ta del av bilagan får därför inte göra det.

16 nov 2020

Analys av lokala allmänna råd vid utbrott av covid-19

Från och med den 19 oktober 2020 gäller reviderade allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Linda Larsson reder ut vad som gäller.

30 okt 2020

Livet efter Schrems II – vad kan man praktiskt göra beträffande överföringar till USA?

Schrems II fortsätter att vara i fokus men handlingsalternativen är fortfarande oklara. Monika Wendleby analyserar situationen.

18 sep 2020

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5 (denna sida), 6, 7, 8, 9,