Nytt lagförslag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

forvaltning-Kommuners-ansvar-for-brottsforebyggande-arbete.jpg

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som ger kommuner ansvar för brottsförebyggande arbete. I propositionen föreslås att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån den ta ställning till om det behövs åtgärder samt besluta om en åtgärdsplan. Genom den föreslagna lagen får kommunerna ett ansvar för samordning för det brottsförebyggande arbetet. Kommunerna ska även ha en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor.

Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Publicerad 6 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023