Nytt lagförslag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

forvaltning-Kommuners-ansvar-for-brottsforebyggande-arbete.jpg

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som ger kommuner ansvar för brottsförebyggande arbete. I propositionen föreslås att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån den ta ställning till om det behövs åtgärder samt besluta om en åtgärdsplan. Genom den föreslagna lagen får kommunerna ett ansvar för samordning för det brottsförebyggande arbetet. Kommunerna ska även ha en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor.

Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Publicerad 6 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

24 apr 2023

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. 

7 mar 2023

Regeringen vill bland annat utreda möjligheterna att införa en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post.

6 feb 2023