Nytt lagförslag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete

forvaltning-Kommuners-ansvar-for-brottsforebyggande-arbete.jpg

Regeringen föreslår att det ska införas en ny lag som ger kommuner ansvar för brottsförebyggande arbete. I propositionen föreslås att kommunerna ska ta fram en lägesbild över brottsligheten i kommunen och utifrån den ta ställning till om det behövs åtgärder samt besluta om en åtgärdsplan. Genom den föreslagna lagen får kommunerna ett ansvar för samordning för det brottsförebyggande arbetet. Kommunerna ska även ha en samordningsfunktion för brottsförebyggande frågor.

Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Publicerad 6 feb 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023