Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kommunfullmäktigeledamöters hemadresser omfattas av personalsekretess

forvaltning-Mal-om-personalsekretess.jpg

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten och slår fast att det var rätt av en kommun att inte lämna ut kommunpolitikernas hemadresser.

Bakgrund

En man begärde att få ut en sammanställning av hemadresser till förtroendevalda kommunpolitiker i sin kommun. Kommunen avslog begäran med motiveringen att kommunpolitikerna omfattades av sekretessen i personaladministrativ verksamhet och att deras hemadresser därför inte kunde lämnas ut. Detta trots att de i arbetsrättslig mening inte var anställda hos kommunen. Mannen överklagade beslutet till kammarrätten.

Kammarrättens bedömning

Sekretess i personaladministrativ verksamhet gäller för uppgift om bland annat en enskilds bostadsadress, privata telefonnummer och andra jämförbara uppgifter om personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan den enskilde eller någon närstående kan lida men. Det framgår i 39 kap. 3 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen.

Förtroendevalda kommunpolitiker är inte anställda hos kommunen i arbetsrättslig mening. I praxis har det tidigare slagits fast att sekretessen i personaladministrativ verksamhet även kan omfatta personer som inte är anställda, se till exempel Kammarrätten i Sundsvall 2020-01-30 mål nr 3179-19.

Kommunen har beslutat att förtroendevalda måste anses tillhöra den personkrets som omfattas av personalsekretessen utan att vara anställda, och kammarrätten instämmer i kommunens bedömning. Det står inte klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Kammarrätten avslår överklagandet.

Av Maja Almgren, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 7 mar 2023

Maja Almgren

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024

För första gången på 20 år minskar valdeltagandet bland unga i åldrarna 18–24 år. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  

11 apr 2024

  SKR har publicerat resultaten av undersökningar om hur det går för kommuner i deras informationssäkerhetsarbete.  

8 apr 2024