Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Integritet i arbetslivet

Kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren använder sina privata sociala mediekonton för att göra reklam för arbetsgivarens verksamhet?

19 mar 2019

Avskedad generaldirektör vann i Arbetsdomstolen

Det var fel av regeringen att avskeda Transportstyrelsens tidigare generaldirektör.

15 mar 2019

Förslag om förlängt anställningsskydd

Anställningsskyddet förlängs tills att arbetstagaren fyllt 69 år – det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

15 mar 2019

Utrustningen du behöver för en kurs hos JP Utbildning – vi har hela listan!

Vad behöver du ha med dig för en dag på kurs? 

11 mar 2019

Ny lag som ska begränsa strejkrätten snart här

Den nya lagen som kommer att förhindra vissa strejker ska vara klar redan i sommar.

20 feb 2019

Stopp för hyvling och snabbare väg till tillsvidareanställning för SMS-jobbare

I SOU ”Tid för trygghet” föreslås bland annat att de med intermittenta anställningar snabbare ska kunna få tillsvidareanställning.

19 feb 2019

Arbetsgivare inte bunden av avtal om tillgodoräknad anställningstid

Tvisten gäller om arbetstagarna vid beräkningen av deras respektive uppsägningstid har haft rätt att tillgodoräkna sig sin anställningstid hos sin tidigare arbetsgivare.

19 feb 2019

Skadestånd till målare som inte fick kännedom om personalbodar

Bolag tvingas betala skadestånd för brott mot den kollektivavtalade skyldigheten att anvisa till kläd- och måltidsrum.

19 feb 2019

Förskolechef blir rektor – måste man skriva nya anställningsavtal?

Den 1 juli 2019 ska förskolechef benämnas rektor – behöver nya anställningsavtal skrivas för dem som är anställda som förskolechefer idag?

19 feb 2019

Ny guide ska förebygga diskriminering

DO har lanserat en digital guide som ska hjälpa arbetsgivaren att förebygga diskriminering.

23 jan 2019

Arbetsmarknaden 2018

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sverige fortsatte att sjunka under 2018. Läs mer!

23 jan 2019

Turordningsreglerna

Vad säger egentligen turordningsreglerna? Läs mer!

21 jan 2019

Hot och våld är vardag för socialsekreterare – Arbetsmiljöverket kräver förbättringar

Arbetsmiljöverket har inspekterat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner.

19 dec 2018

Webbkurs om nya domar och beslut inom arbetslivsområdet

Ny omgång av Webbkurs–Arbetsliv på plats! Se ett smakprov här.

7 dec 2018

Insatser under jourtid

Hur många akuta insatser kan en arbetstagare göra under jourtid? Finns det en maxgräns? Läs mer.

6 dec 2018

Arbetsorsakade besvär – hur vanligt är det?

En undersökning från Arbetsmiljöverket visar att nästan tre av tio sysselsatta har haft besvär till följd av arbetet under de senaste tolv månaderna.

5 dec 2018

Studie om maktrelationen mellan kund och serviceanställd

Hur kan maktrelationen mellan kund och anställd inom ett serviceyrke leda till sexuella trakasserier?

9 nov 2018

Får man be på arbetstid?

Hur ska arbetsgivaren hantera bön under arbetstid? Är det tillåtet?

9 nov 2018

Krav på att använda privat e-legitimation i tjänsten?

Kan en arbetsgivare med sin arbetsledningsrätt tvinga arbetstagare att använda sin privata e-legitimation för att kunna utföra en arbetsuppgift?

7 nov 2018

Flera arbetsplatser brister i sin hantering av farliga ämnen

Hur vanligt är det att arbetsplatser brister i sin hantering av farliga kemiska ämnen? Läs svaret här!

30 okt 2018

Gå till sida: 5, 6, 7, 8, 9 (denna sida), 10, 11, 12,