Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Kränkande beteende på jobbet – 4 av 10 drabbade

Det visar en ny undersökning som Unionen har gjort tillsammans med Novus.

11 nov 2019

Vem har företrädesrätt till ett nytt vikariat?

Vår arbetsrättsjurist Anna Dahlin besvarar frågan.

11 nov 2019

Omplaceringsskyldighet efter avslutad rehabilitering

I den här analysen beskrivs hur en omplaceringsutredning efter avslutad rehabilitering ska gå till i praktiken.

11 nov 2019

Ett starkare skydd för företagshemligheter

Skyddet för företagshemligheter stärktes i och med lagen om företagshemligheter från 2018.

8 nov 2019

Vem har arbetsmiljöansvar?

Vår arbetsmiljöjurist Jessica Deinoff berättar om vem som kan ha arbetsmiljöansvar och vad det innebär.

14 okt 2019

Bättre arbetsvillkor och ökad jämställdhet i EU 2022

Två nya EU-direktiv som syftar till att förbättra arbetsvillkoren och öka jämställdheten ska införlivas i nationell rätt senast år 2022.

10 okt 2019

Skarpare sanktioner mot diskriminering och trakasserier

Justitierådet Thomas Bull ska ta fram förslag på hur tillsynen över diskrimineringslagen kan bli mer effektiv.

10 okt 2019

Hur beräknas anställningstiden när en medarbetare varit sjukskriven?

JP Infonets arbetsrättsjurist Anna Dahlin besvarar frågan.

10 okt 2019

Ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete

Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020.

12 sep 2019

Kamerabevakning i arbetslivet

Det är viktigt att arbetsgivaren i förväg har beaktat reglerna i GDPR och säkerställt att kamerabevakningen kan genomföras på ett lagligt sätt.

11 sep 2019

Dygnsvila när personal sover under jourtid

Läs vår jurist Fanny Vesterbergs svar på en fråga om dygnsvila.

10 sep 2019

När är misskötsel grund för avsked respektive uppsägning?

Här är några saker som kan vara bra att tänka på.

10 sep 2019

Sammanställning av arbetsmiljödomar

Det har kommit flera intressanta domar inom området arbetsmiljö under första halvåret 2019 som vi har sammanställt.

14 aug 2019

Föräldraledighet när dagarna med föräldrapenning är slut

Stämmer det att en arbetstagare inte kan vara tjänstledig på grund av föräldraledighet när hon eller han inte har fler föräldraledighetsdagar kvar?

11 jul 2019

Aktuella lagändringar på arbetslivsområdet

Anställningsskyddet förlängs till 69 år och fredsplikten kommer att utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister.

11 jul 2019

Stressrelaterade dödsfall ökar

Två rapporter som Arbetsmiljöverket nyligen presenterade visar att antalet stressrelaterade dödsfall ökar.

12 jun 2019

Behöver du MBL-förhandla?

Det är inte helt självklart när förhandlingsskyldigheten uppstår. Här reder vi ut vad som gäller.

11 jun 2019

När chefen tackar för sig

Vad får chefen att lämna sin chefstjänst? I rapporten ”Chef i nöd och lust” anges hög arbetsbelastning som en av orsakerna.

14 maj 2019

Chatbot svarar på arbetsmiljöfrågor

Den AI-baserade chatboten Liv ska svara på frågor om arbetsmiljö.

14 maj 2019

Efterforskningsförbud kontra skyldighet att varsla/förhandla

Vad gäller egentligen? Vår arbetsrättsjurist Karin Otterheim svarar på frågan!

14 maj 2019

4 , 5 , 6 , 7 , 8 (denna sida) , 9 , 10 , 11 , 12 ,