Inte diskriminering att neka döv person receptionistjobb

En arbetssökande som var döv fick inte ett jobb som receptionist eftersom han inte kunde ta emot telefonsamtal. Arbetsdomstolen bedömer att det inte var diskriminering.

arbetsliv_Inte_diskriminering_att_neka_dov_person_receptionistjobb_16x9.jpg

En döv person sökte ett vikariat som receptionist på en tolkcentral. I annonsen ställdes krav på att de sökande skulle behärska samtliga telefontekniker, inklusive taltelefoni. Personen kallades inte till intervju och fick inte jobbet eftersom arbetsgivaren visste att han var döv och därmed inte kunde använda taltelefon. Personens fackförbund stämde arbetsgivaren för diskriminering.

Arbetsdomstolen bedömer att arbetet med taltelefoni var en av de väsentligaste arbetsuppgifterna för anställningen. Domstolen beaktar då bland annat att receptionen var underbemannad och att receptionisternas mest betungande arbetsuppgift var att ta emot samtal. Det var därmed inte diskriminerande att kräva att sökanden kan arbeta med taltelefon och att inte anställa en döv person som inte kan det.

Arbetsdomstolen anser att arbetsgivaren inte heller diskriminerat personen genom bristande tillgänglighet. Det skulle enligt domstolen inte vara skäligt att kräva att arbetsgivaren exempelvis omorganiserar verksamheten eller anställer en extra person. På grund av samtalens mängd och ofta brådskande karaktär kunde inte heller tekniska hjälpmedel ersätta besvarandet av samtal.

Publicerad 28 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Att leva med skyddade personuppgifter innebär en uppenbar risk för att uppgifterna röjs av arbetsgivaren eller av andra myndigheter. I denna analys beskriver vår expert Caroline Möncke Almberg hur man som arbetsgivare kan agera för att undvika att sprida personuppgifter i onödan.

13 sep 2022

Omfattas en person som arbetar på distans från ett annat land av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen? Det analyserar vår expert Martina Axmin, Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds Universitet.

12 sep 2022

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

20 jun 2022