Ingen diskriminering när läkare med astma nekades bisysslor

En läkare med svår astma som vid tre tillfällen nekades bisysslor blev inte utsatt för diskriminering. Det konstaterar Arbetsdomstolen i en dom.

arbetsliv_Ingen_diskriminering_nar_lakare_med_astma_nekades_bisysslor_16x9.jpg

Vid tre olika tillfällen fick en ST-läkare vid Södersjukhuset nej på sin ansökan om bisysslor. Bisysslorna gällde bland annat estetiska injektioner och arbete vid den nätbaserade läkartjänsten KRY. Som skäl för att neka bisysslorna hänvisade sjukhuset till läkarens omfattande sjukfrånvaro och att hon till följd av denna var mitt i en pågående rehabiliteringsprocess. Läkaren å sin sida menade att hon nekades bisysslorna på grund av sin svåra astma och att sjukhuset därmed utsatt henne för direkt diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Hon menade också att agerandet bröt mot det gällande kollektivavtalets bestämmelse om bisysslor. 

Arbetsdomstolen ansåg att sjukhuset visat att skälet till att neka läkaren bisysslor uteslutande var den rehabiliteringsprocess som inletts på grund av hennes höga sjukfrånvaro. Besluten berodde alltså inte på astman i sig och därmed blev läkaren inte heller diskriminerad. Däremot bröt sjukhuset mot kollektivavtalet vid det tredje tillfället när läkaren nekades bisysslor. Enligt gällande riktlinjer skulle beslut om bisysslor prövas i varje enskilt fall. Vid det tredje tillfället gjordes dock ingen ny prövning utan svaret blev bara detsamma som vid tidigare tillfällen. Det innebar att Södersjukhuset agerade i strid med kollektivavtalet och därför var sjukhuset skyldigt att betala skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Trots att läkaren vann till viss del bedömer Arbetsdomstolen att hon har förlorat målet i sådan omfattning att hon ska ersätta Södersjukhusets rättegångskostnader, i såväl tingsrätten som i Arbetsdomstolen, med tre fjärdedelar.

Publicerad 24 feb 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023