Hur länge ska man titta på andra tjänster i en omplaceringsutredning?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Hur_lange_ska_man_titta_pa_andra_tjanster_i_en_omplaceringsutredning_16x9.jpg

 Fråga


Hur lång tid man ska titta på andra tjänster i en omplaceringsutredning? Till exempel under en månads tid eller är det bara en ögonblicksbild där och då? Eller stämmer denna formulering "Omplaceringsskyldigheten omfattar allt sådant arbete som arbetsgivaren vid uppsägningstidpunkten vet blir tillgängligt fram till den tidpunkt då anställningen upphör, det vill säga då uppsägningstiden löpt ut"?

 Svar


Utgångspunkten är att omplaceringsskyldigheten avser lediga tjänster vid uppsägningstidpunkten. Men om arbetsgivaren redan vid uppsägningstidpunkten vet att det kommer finnas lediga tjänster vid den tidpunkt då anställningen upphör, det vill säga då uppsägningstiden löpt ut, gäller omplaceringsskyldigheten även dessa tjänster. 

Frågan berörs i domen AD 2011 nr 30. I den domen hänvisar Arbetsdomstolen (AD) i sin tur till en dom från 1987 (AD 1987 nr 42), där domstolen bland annat slår fast att en arbetsgivare i princip har rätt att vidta en uppsägning på grund av arbetsbrist redan innan arbetsbristen rent faktiskt har inträffat. Arbetsgivaren anses då ha rätt att grunda beslutet om en uppsägning ska ske på en bedömning av hur personalläget kommer att vara vid uppsägningstidens slut. Vidare uttalar domstolen att även omplaceringsskyldigheten måste avse allt sådant arbete som arbetsgivaren vet blir tillgängligt fram till den tidpunkt då en eventuell uppsägning ska ske. 

 Frågan är besvarad av jurist Jessica Deinoff.

Vill du ta del av fler Frågor och svar inom området arbetsliv?


Testa då våra informationstjänster JP Arbetsrättsnet och JP Arbetsmiljönet kostnadsfritt. I tjänsterna ingår vår populära frågeservice.

Senast uppdaterad 22 apr 2020

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
  • Är du chef och har personalansvar eller jobbar du med HR-frågor inom offentlig sektor, och vill lära dig med om praktiskt dataskyddsarbete inom kommunledning eller förvaltning är det här en kurs för dig.

    Helsingborg 1-dagskurs Kursledare: Laura Gashi, Emma Svärd
  • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Susanne Strand, Jessica Deinoff

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området