Logga in

Glömt ditt lösenord?

Hur länge ska man titta på andra tjänster i en omplaceringsutredning?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_Hur_lange_ska_man_titta_pa_andra_tjanster_i_en_omplaceringsutredning_16x9.jpg

 Fråga


Hur lång tid man ska titta på andra tjänster i en omplaceringsutredning? Till exempel under en månads tid eller är det bara en ögonblicksbild där och då? Eller stämmer denna formulering "Omplaceringsskyldigheten omfattar allt sådant arbete som arbetsgivaren vid uppsägningstidpunkten vet blir tillgängligt fram till den tidpunkt då anställningen upphör, det vill säga då uppsägningstiden löpt ut"?

 Svar


Utgångspunkten är att omplaceringsskyldigheten avser lediga tjänster vid uppsägningstidpunkten. Men om arbetsgivaren redan vid uppsägningstidpunkten vet att det kommer finnas lediga tjänster vid den tidpunkt då anställningen upphör, det vill säga då uppsägningstiden löpt ut, gäller omplaceringsskyldigheten även dessa tjänster. 

Frågan berörs i domen AD 2011 nr 30. I den domen hänvisar Arbetsdomstolen (AD) i sin tur till en dom från 1987 (AD 1987 nr 42), där domstolen bland annat slår fast att en arbetsgivare i princip har rätt att vidta en uppsägning på grund av arbetsbrist redan innan arbetsbristen rent faktiskt har inträffat. Arbetsgivaren anses då ha rätt att grunda beslutet om en uppsägning ska ske på en bedömning av hur personalläget kommer att vara vid uppsägningstidens slut. Vidare uttalar domstolen att även omplaceringsskyldigheten måste avse allt sådant arbete som arbetsgivaren vet blir tillgängligt fram till den tidpunkt då en eventuell uppsägning ska ske. 

 Frågan är besvarad av jurist Jessica Deinoff.

Vill du ta del av fler Frågor och svar inom området arbetsliv?


Testa då våra informationstjänster JP Arbetsrättsnet och JP Arbetsmiljönet kostnadsfritt. I tjänsterna ingår vår populära frågeservice.

Publicerad 22 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy