Kränkande beteende på jobbet – 4 av 10 drabbade

En ny undersökning som Unionen har gjort tillsammans med Novus visar att fyra av tio tjänstemän utsatts för någon form av kränkning de senaste tolv månaderna.

arbetsliv_Krankande_beteende_pa_jobbet_4_av_10_drabbade_16x9.jpg

Undersökningen i korthet

  • Fyra av tio tjänstemän utsatts för någon form av kränkning de senaste tolv månaderna.
  • En av tio har upplevt att de har kontrollerats på ett sätt som de upplevt som överdrivet.
  • Var tionde har känt sig utesluten från samtal eller information på sitt arbete.
  • Fem procent har blivit kritiserade framför andra och fyra procent har blivit ignorerade, uteslutna eller isolerade.
  • I gruppen som utsatts för någon form av kränkning har fyra av tio upplevt en minskad motivation för jobbet till följd av kränkningen.
  • Bland dem som utsatts för någon form av kränkning har drygt fyra av tio haft tankar på att lämna arbetsplatsen på grund av kränkningen.
  • Drygt en av tio tjänstemän har sagt upp sig själv på grund av någon form av kränkning.

Totalt har 2 466 intervjuer genomförts.

Senast uppdaterad 11 nov 2019

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området