Kurs – Ägar- och ledningsprövning – ekonomi, skatt, förvaltnings- och associationsrätt för skola och förskola


Ett av de områden som nämns i förarbetena till den nya regleringen om ägar- och ledningsprövning är kunskap om lagstiftningen som rör bokföring och beskattning. Därför erbjuder vi en tvådagarsutbildning med teori varvat med praktiska exempel hämtade från skolans värld där du får en genomgång av juridiken kring ekonomi i vid bemärkelse och även ett avsnitt om den fristående verksamhetens roll som myndighet.

Kursen vänder sig såväl till dig som ingår i ägar- och ledningskretsen i fristående skola och förskola som till dig som arbetar med tillsyn av fristående förskolor i kommunen.

Kursledare

Mattias Appelberg

Adjunkt vid Stockholms universitet

Mattias Appelberg är adjunkt i skatterätt vid Stockholms universitet. Han undervisar också på rektorsprogrammet och håller utbildning inom skoljuridik för JP Utbildning.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

Vilka skyldigheter har man när det gäller bokföring?

 • Grunderna i bokföring
 • Vad går att läsa ut av ett bokslut?
 • Vem har ansvar för vad?

Vilket ansvar har en fristående verksamhet för beskattningen av verksamheten och de anställda?

 • Beskattning av olika företagsformer
 • Sociala avgifter
 • Skattebetalning och deklaration

Vad har det för betydelse i vilken associationsform verksamheten bedrivs?

 • Aktiebolag / ekonomiska föreningar / handelsbolag / enskild firma
 • Ansvarsförhållanden och förpliktelser

Den fristående skolan eller förskolan som myndighet – vad innebär det?

 • Vilka förvaltningsregler måste den fristående verksamheten följa?
 • Skiljer det sig mellan verksamhetsformerna?
 • Vad är sekretess och vad är tystnadsplikt?

De kunskapskrav som de nya reglerna och ägar- och ledningsprövning ställer, omfattar också andra rättsområden. Fler utbildningar med anledning av den nya lagstiftningen hittar du här:

Ägar- och ledningsprövning – arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola

Ägar- och ledningsprövning - för fristående skola och förskola

Komprimerad kurs med mäktigt innehåll och relativt högt tempo. Kräver förkunskaper. Mycket kunnig och inspirerande föreläsare.

Marie-Louise Ek, Skolchef - Malmö Montessoriskola

Fullspäckad och intressanta ämnen.

Jenny Kusing, Planerare - Örebro kommun