Kurs - Utbildning för skoladministratörer - en juridisk grundkurs

Som skoladministratör arbetar man lite som ”spindeln i nätet” och kommer i kontakt med en mängd olika områden inom skoljuridiken och förvaltningsrätten.

Som inblandad i flera olika delar av skolverksamheten ställs det krav på skoladministratörerna att arbeta på ett lagenligt och rättssäkert sätt. Vilka uppgifter får man lämna ut och när föreligger sekretess/tystnadsplikt? Hur länge måste man spara betyg och åtgärdsprogram? Hur ska man arbeta med och i det digitala?

Under kursen Utbildning för skoladministratörer- en juridisk grundkurs görs en genomgång av de regelverk och de nya lagändringarna som är viktiga och aktuella i skoladministratörens vardag; allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och GDPR. Vi fördjupar oss i den juridik som reglerar det praktiska arbetet och går igenom bl.a. vad som avses med allmän handling samt hur sekretessreglerade uppgifter måste hanteras, även mot bakgrund av digital behandling.

Kursen  Utbildning för skoladministratöter- en juridisk grundkurs riktar sig till skoladministratörer och till personer med motsvarande arbetsuppgifter. Kursen riktar sig främst till dig som arbetar i kommunal verksamhet men passar även dig som arbetar på fristående skola.  

Citat från tidigare kurstillfällen;
"En mycket bra dag, ni är toppen!" 
"Bra med pärm, pålästa föreläsare och mycket information" 
"Bra med snyggt kursmaterial och bra med stora bilder" 
"Mycket bra upplägg, tydligt och bra"

Föreläsare

Janna Sundberg

Rådgivare, jurist

Janna Sundberg är konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har Janna arbetat som jurist på Skolinspektionen och Skolväsendets överklagandenämnd och har också arbetat i domstolsväsendet.

Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är konsult inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen.

Programpunkter för utbildningen

 • Vad är myndighetsutövning?
 • Handläggningsregler (t.ex. dokumentations- och kommunikationsskyldigheten).
 • Krav på beslutets utformning.
 • Skyldighet/möjlighet att ändra ett fattat beslut.
 • Hantering av överklaganden.
 • Allmänt om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess/tystnadsplikt.
 • Arkivering och gallring.
 • Sekretess inom och mellan myndigheter, förskolor och skolor.
 • Sekretessbrytande bestämmelser och sekretess gentemot föräldrar. 
 • GDPR i förskola och skola.
 • Aktuella lagändringar och praxis.

Kontakt

Har du frågor om kursen Utbildning för skoladministratörer- en juridisk grundkurs eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000