Kurs

Ägar- och ledningsprövning – arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola

Ägar- och ledningsprövning – arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola

Om kursen

De nya reglerna om ägar- och ledningsprövning som gäller för friskolor och fristående förskolor, innebär att de som ingår i ägar- och ledningskretsen tillsammans ska ha kunskap om de regler som gäller för den egna verksamheten. Kunskaper måste också finnas hos kommunerna i deras egenskap av tillsynsmyndighet när det gäller de fristående förskolorna.

Listan över de rättsområden som berör skolans värld är lång och helt centralt är arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Därför finns nu en tvådagarsutbildning om dessa rättsområden särskilt anpassad för skolans och förskolans behov.

De kunskapskrav som de nya reglerna och ägar- och ledningsprövning ställer, omfattar också andra rättsområden. Fler utbildningar med anledning av den nya lagstiftningen hittar du här:

Ägar- och ledningsprövning – ekonomi, skatt, förvaltnings- och associationsrätt för skola och förskola

Ägar- och ledningsprövning – för fristående skola och förskola

Programpunkter 

 

 • Vilka regler gäller när man påbörjar och avslutar en anställning?
 • Vilka anställningsformer finns det och vilka regler gäller särskilt för anställningar i skolan?
 • Vad gäller särskilt för inhyrd personal och uppdragstagare?
 • Hur påverkas anställningsavtal när en friskola eller fristående förskola överlåts?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har man som arbetsgivare inom skolan?
 • Vad är innebörden av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och vilken lojalitetsplikt kan krävas av de anställda?
 • Vilket medbestämmande och förhandlingsskyldighet måste arbetsgivaren iaktta?
 • Vem ansvarar för arbetsmiljön?
 • Vilka krav finns det på systematiskt arbetsmiljöarbete och vad innebär arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Jessica Deinoff

Kursledare

Jessica Deinoff Redaktionschef, jurist

Jessica Deinoff är jurist med inriktning på arbetsrätt och arbetsmiljö. Jessica har varit på JP Infonet sedan 2006 och har bland annat publicerat en lagkommentar till lagen om anställningsskydd, LAS. Jessica har tidigare arbetat som redaktör på Thomson Fakta.

Sofia Lysén

Kursledare

Sofia Lysén Advokat, Elmzell Advokatbyrå

Sofia Lysén är advokat på Elmzell Advokatbyrå som är Sveriges största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt och HR-​juridik. Sofia arbetar dagligen med att hjälpa svenska och internationella företag att hantera arbetsrättsliga frågor till exempel med upprättande av anställningsavtal, fackliga förhandlingar, arbetsrättsliga tvister, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor. Sofia håller regelbundet kurser i arbetsrätt och är en uppskattad föreläsare.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Ägar- och ledningsprövning – arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola

Tillfälle: den 20 maj 2022 09:00-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Ägar- och ledningsprövning – arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurspaket 3 kurstillfällen

Kurspaket 3 kurstillfällen

09:00-15:30 Livesänd

Kurs: Ägar- och ledningsprövning – arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier.

9 maj 2022

En skola har fått tilläggsbelopp för en elev som inte kommer till skolan. Kommunen tycker inte att skolan gör tillräckligt för att vända elevens frånvaro till närvaro. Kan kommunen dra in tilläggsbeloppet? JP Infonets skoljurist Maria Bjurholm reder ut saken.

29 apr 2022

Kammarrätten bedömer att två kommuners beslut om förändringar i respektive kommuns skolverksamhet inte strider mot barnkonventionen.

29 apr 2022