Kurs – Ägar- och ledningsprövning – arbetsrätt och arbetsmiljörätt i skola och förskola

Agar_och_ledningsprovning_arbetsratt_och_arbetsmiljoratt_i_skola_och_forskola16x9.jpgDe nya reglerna om ägar- och ledningsprövning som gäller för friskolor och fristående förskolor, innebär att de som ingår i ägar- och ledningskretsen tillsammans ska ha kunskap om de regler som gäller för den egna verksamheten. Kunskaper måste också finnas hos kommunerna i deras egenskap av tillsynsmyndighet när det gäller de fristående förskolorna.

Listan över de rättsområden som berör skolans värld är lång och helt centralt är arbetsrätt och arbetsmiljörätt. Därför finns nu en tvådagarsutbildning om dessa rättsområden särskilt anpassad för skolans och förskolans behov.

Kursledare

Annika Blekemo

Doktorand, Adjunkt

Föreläsaren Annika Blekemo är huvudlärare arbetsrätt vid Stockholms universitet, har lång erfarenhet och undervisar också på rektorsprogrammet. Annika undervisar alltid med en praktisk orientering och kommer på denna kurs att ge många exempel från skolans värld. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom skolrätt med mera.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

  • Vilka regler gäller när man påbörjar och avslutar en anställning?
  • Vilka anställningsformer finns det och vilka regler gäller särskilt för anställningar i skolan?
  • Vad gäller särskilt för inhyrd personal och uppdragstagare?
  • Hur påverkas anställningsavtal när en friskola eller fristående förskola överlåts?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har man som arbetsgivare inom skolan?
  • Vad är innebörden av arbetsgivarens arbetsledningsrätt och vilken lojalitetsplikt kan krävas av de anställda?
  • Vilket medbestämmande och förhandlingsskyldighet måste arbetsgivaren iaktta?
  • Vem ansvarar för arbetsmiljön?
  • Vilka krav finns det på systematiskt arbetsmiljöarbete och vad innebär arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

De kunskapskrav som de nya reglerna och ägar- och ledningsprövning ställer, omfattar också andra rättsområden. Fler utbildningar med anledning av den nya lagstiftningen hittar du här:

Ägar- och ledningsprövning – ekonomi, skatt, förvaltnings- och associationsrätt för skola och förskola

Ägar- och ledningsprövning - för fristående skola och förskola