Informationstjänsten passar för dig som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor.

Tjänsten är ett uppskattat verktyg som ger stöd i vardagen och hjälper dig att fatta rättssäkra beslut. Den passar dig som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor på kommun, länsstyrelse eller i privat verksamhet.

Med JP Samhällsbyggnadsnet håller du dig uppdaterad på vad som händer inom samhällsplanering och på bygglovsfronten. Du får del av ändringar i plan- och bygglagen och alla relevanta domar från mark- och miljödomstolarna inom ämnet. Dessutom bevakar vi vad som skrivs om samhällsbyggnad i medierna och lägger in vägledande dokument från myndigheterna.  Vi har samlat det mesta om bygglov, förhandsbesked, strandskydd, bostadsanpassning, vindkraft, detaljplaner och översiktsplaner. 

Våra egna jurister och våra experter från bland annat domstolar och advokatbyråer vägleder dig genom rättsområdet. Våra djupgående analyser och referat ger dig stöd i att utforma egna skrivelser och beslut. Med nyhetsbrevet håller du dig á jour med vad som händer i branschen.  

I JP Samhällsbyggnadsnet får du tillgång till:

  • 15 blanketter och checklistor
  • 340 expertanalyser
  • över 1 320 referat
  • över 32 300 domar och beslut

Tjänsten är användarvänlig och det är lätt att komma igång. Du hittar det du söker via ämnesingångar eller genom vår kraftfulla sökfunktion. Du kan också skapa egna rättsutredningar genom ett särskilt verktyg i tjänsten.