Kurs

Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

Om kursen

Socialnämnderna har det yttersta ansvaret för att personer med missbruks-​ eller beroendeproblematik får hjälp att komma ifrån missbruk och beroende och höga krav ställs på den enskildes rättigheter till god vård och rätt att påverka och styra de insatser som erbjuds. Ansvariga handläggare och chefer behöver god kunskap om gällande regelverk kring de övergripande målen med socialtjänstens verksamhet samt kring utredningsförfarande enligt SoL (Socialtjänstlagen) och förutsättningar för LVM.

Utvecklingen av socialtjänstens insatser till personer med substansmissbruk har varit ganska oförändrad över tid men 2019 ökade antalet personer som tvångsvårdades enligt LVM jämfört med föregående år (Socialstyrelsen). Fyra av fem som kommer till SiS (Statens Institutionsstyrelse) LVM-hem är omedelbart omhändertagna i ett akut livshotande läge och flera av dem har en omfattande utsatthet och problem på i stort sett livets alla områden. Detta visar vikten av att utredningen hos socialtjänsten omfattar helheten av en individs livsområden och personliga förutsättningar för att kunna möta de individuella behoven och möjliggöra en adekvat rehabilitering så effektivt som möjligt.

Kursen riktar sig främst till handläggare och chefer som är i behov av ökad kunskap inom regelverken men kan även passa politiker med flera. Vi behandlar frågeställningarna från ansvaret via utredningen och delaktigheten till planeringen av insatserna och även uppföljning och dokumentation.

Föreläsningen utgår ifrån aktuell lagstiftning, föreskrifter, vägledande domar och beslut.

Programpunkter

 • Socialnämndens övergripande ansvar
 • Kvalitet inom socialtjänsten och den enskildes delaktighet
 • Socialnämndens särskilda ansvar för personer men en missbruks- och eller beroendeproblematik
 • Utredning av vuxna enligt 11 kap 1 § SoL med fokus på missbruk och beroende
 • Frivilliga insatser kontra tvångsvård
 • LVM (förutsättningar för vård, utredning, rättsprocess, vården: inledning och upphörande)
 • Genomförandet av en insats enligt SoL och LVM
 • Avslut

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,1/5)

Omdöme om kursen (4,1)

Baseras på 23 kursdeltagare

Hannah Kejerhag Oldenmark

Kursledare

Hannah Kejerhag Oldenmark som är auktoriserad socionom och arbetar bland annat som utbildningskonsult inom sociallagstiftningen och är en mycket uppskattad föreläsare. Hos JP Infonet håller hon utbildning inom socialrätt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms.

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

Tillfälle: den 24 maj 2022 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Utredning av vuxna med missbruk/beroende med särskilt fokus på LVM

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Nytt beslut om nya föreskrifter och allmänna råd gällande föräldraskap och assisterad befruktning. 

8 nov 2021

JP Infonets expert Jenny Blomqvist redogör för förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja.

3 nov 2021

Vår expert Carl-Gustaf Tryblom analyserar beslut gällande långsam handläggning av ärende om förvaltarskap. 

3 nov 2021