Kurs

Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

Om kursen

Varje kommun ska enligt hälso-​ och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso-​ och sjukvård inom de områden kommunen ansvarar för. Det handlar om hemsjukvård och omvårdnad, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Det kommunala hälso-​ och sjukvårdsansvaret omfattar personer som får bostadsbehovet tillgodosett enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Hemsjukvård och hemrehabilitering erbjuds till de personer som inte kan ta sig till sin vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Denna kurs ger dig som deltagare en genomgång av vad kommunal hälso- och sjukvård är samt tar upp regelverket kring ansvarsfördelning, samverkansregler, vårdplanering och delegering. Även regelverket kring sammanhållen journalföring och sekretess i kommunal hälso- och sjukvård behandlas. Du lämnar kursen med en övergripande  kunskap utifrån de lagregler som aktualiseras i den kommunala hälso- och sjukvårdens omfattning.

Kursen är en grundkurs som ger dig en övergripande genomgång av relevanta lagregler. Den riktar sig till dig som arbetar inom den kommunala hälso-​ och sjukvården, med direkt patientkontakt eller som har en ledande roll som MAS eller MAR. Kursen passar även dig som arbetar med sjukvård på annat sätt inom kommun eller landsting alternativt inom privata vårdinstitutioner och därmed kommer i kontakt med den kommunala vården.

Programpunkter 

  • Intro hälso- och sjukvårdslagstiftningen
   - Vad är kommunal hälso- och sjukvård?
   - Ansvar, ledning, styrning av kommunal vård
   - Ansvarsfördelning kommun-landsting, vårdsamverkan
  • Vårdplanering – SVPL, SIP, lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till kommunal vård
   - Dokumentation vid samverkan
  • Delegering av arbetsuppgifter, läkemedelshantering
   - Journalhantering, inre sekretess
   - Sammanhållen journalföring
  • Sekretess i kommunal hälso- och sjukvård
   - Familjecentraler – sekretess mellan myndigheter

  Kursmaterial

  Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

  I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Sjukvårdsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

  Omdöme om kursen (3,5/5)

  Omdöme om kursen (3,5)

  Baseras på 8 kursdeltagare

  Linda Larsson

  Kursledare

  Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

  Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

  Tillgängliga kursupplägg

  Livesänd kurs

  Livesänd kurs

  09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

  Är ni flera som vill gå kursen?
  Skicka förfrågan om offert.

  Kurs: Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

  Tillfälle: den 16 maj 2023 09:30-15:30 webbsänd

  1. Deltagare

  2. Företagsinformation

  3. Fakturaadress

  Se vår integritetspolicy Se våra villkor

  Kurs: Kommunal hälso- och sjukvårdsrätt – en översiktskurs

  Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

  Se vår integritetspolicy

  Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

  Se vår integritetspolicy

  Upptäck mer

  Kurser

  Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

   Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

   Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

   Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

  Nyheter

  Arbetsmiljöverket ska inspektera cirka 70 av landets akutsjukhus. Bakgrunden är de arbetsmiljöproblem som rapporterats från flera sjukhus, ofta kopplade till hög arbetsbelastning.

  28 okt 2022

  Privata digitala vårdtjänster och vårdcentraler ersätts i dag enligt helt olika principer trots att de verkar på samma marknad. Nuvarande ersättningssystem har en negativ påverkan på vårdcentralerna och snedvrider konkurrensen på primärvårdsmarknaden.

  7 sep 2022

  Lagen innebär att vårdgivare får tillgång till personuppgifter direkt eller på annat sätt elektroniskt hos andra vård- och omsorgsgivare.

  23 aug 2022