Kurs

Offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvården

Offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvården

Om kursen

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården konfronteras ofta med frågor som rör sekretess och tystnadsplikt. Det kan till exempel handla om när en sekretessbelagduppgift får eller ska lämnas ut. Under den här kursen får du lära dig om lagstiftningen på området och vad du måste förhålla dig till för att skydda patienters integritet.

För den offentliga vården regleras hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen och för den privata regleras tystnadsplikten i patientsäkerhetslagen, vi går igenom båda lagstiftningarna under kursen. Vi berör också tryckfrihetsförordningen och patientdatalagen som berör hur sekretessbelagda uppgifter hanteras och i vissa fall blir offentliga.

Kursen riktar sig till dig som vårdpersonal eller chef inom regional eller privat hälso- och sjukvård eller tandvård, kommunal hälso- och sjukvård eller annan person i hälso- och sjukvårdande verksamhet som vill lära dig mer om regleringen och hanteringen av handlingar samt om sekretesskyddade uppgifter. Kursen är även relevant för dig som tjänsteman, handläggare, jurist, förtroendevald med flera som i din roll behöver hantera frågeställningar avseende offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvården.

Programpunkter

 • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar
  - Vad innebär principen och vad har den för relevans i vården?
  - Vad är en allmän handling? Definition, krav och hantering
  - Diarieföring eller journalföring? Hantering, olika typer av handlingar

 • Hälso- och sjukvårdssekretessen OSL
  - Reglering i offentlighets- och sekretesslagen för offentliga vårdgivare
  - Vad innebär sekretessen och när gäller den?

 • Tystnadspliktsregleringen PSL
  - Reglering i patientsäkerhetslagen för privata vårdgivare
  - Vad innebär tystnadspliktsregleringen och när gäller den?

 • Undantag från sekretessen
  - När kan sekretessen och tystnadsplikten brytas?
  - Samtycke, sekretessbrytande regler och menprövning

 • Särskilt om barns sekretess i förhållande till vårdnadshavare

 • Begäran om utlämnande
  - Krav på begäran
  - Hantering och dokumentation

 • Beslut om avslag respektive överlämnande till IVO
  - Hantering vid avslag på begäran om utfående
  - Överklagbart beslut; lagkrav, innehåll
  - Överklagan till kammarrätten respektive hantering hos IVO

 • Om det blir fel
  - Utredning och eventuella sanktioner
  - Ansvar och skyldigheter
  - Straffrättsliga påföljder

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Sjukvårdsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Linda Larsson

Kursledare

Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvården

Tillfälle: den 22 april 2022 09:30-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Var går egentligen gränsen mellan föräldrars ansvar och barns rätt till integritetsskydd? En analys om barns sekretesskydd i vården, författad av JP Infonets expert Linda Larsson. 

16 dec 2021

Den 29 mars 2021 la regeringen fram ett förslag till nya regler för tobaksfria nikotinprodukter genom SOU 2021:22. JP Infonets expert Katarina Ladenfors analyserar förslaget.

26 nov 2021

JO beslutar att det är fel av socialnämnden att begära ut mammans hela patientjournal vid barnutredning.

19 nov 2021