Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvården

Offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvården

Om kursen

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården konfronteras ofta med frågor som rör sekretess och tystnadsplikt. Det kan till exempel handla om när en sekretessbelagduppgift får eller ska lämnas ut. Under den här kursen får du lära dig om lagstiftningen på området och vad du måste förhålla dig till för att skydda patienters integritet.

För den offentliga vården regleras hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen och för den privata regleras tystnadsplikten i patientsäkerhetslagen, vi går igenom båda lagstiftningarna under kursen. Utbildningen innehåller en konkret och praktiskt orienterad genomgång av relevanta regler som ger deltagarna en metod för att kunna hantera viktiga frågor från verkligheten. Det handlar om hantering av handlingar och utlämnande av sekretessreglerade uppgifter i det dagliga arbetet.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som vårdpersonal eller chef inom regional eller privat hälso- och sjukvård eller tandvård, kommunal hälso- och sjukvård eller annan person i hälso- och sjukvårdande verksamhet som vill lära dig mer om regleringen och hanteringen av handlingar samt om sekretesskyddade uppgifter. Kursen är även relevant för dig som tjänsteman, handläggare, jurist, förtroendevald med flera som i din roll behöver hantera frågeställningar avseende offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvården.

Programpunkter

 • Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar
  - Vad innebär principen och vad har den för relevans i vården?
  - Vad är en allmän handling? Definition, krav och hantering
  - Diarieföring eller journalföring? Hantering, olika typer av handlingar

 • Hälso- och sjukvårdssekretessen OSL
  - Reglering i offentlighets- och sekretesslagen för offentliga vårdgivare
  - Vad innebär sekretessen och när gäller den?

 • Tystnadspliktsregleringen PSL
  - Reglering i patientsäkerhetslagen för privata vårdgivare
  - Vad innebär tystnadspliktsregleringen och när gäller den?

 • Undantag från sekretessen
  - När kan sekretessen och tystnadsplikten brytas?
  - Samtycke, sekretessbrytande regler och menprövning

 • Särskilt om barns sekretess i förhållande till vårdnadshavare

 • Begäran om utlämnande
  - Krav på begäran
  - Hantering och dokumentation

 • Beslut om avslag respektive överlämnande till IVO
  - Hantering vid avslag på begäran om utfående
  - Överklagbart beslut; lagkrav, innehåll
  - Överklagan till kammarrätten respektive hantering hos IVO

 • Om det blir fel
  - Utredning och eventuella sanktioner
  - Ansvar och skyldigheter
  - Straffrättsliga påföljder

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Sjukvårdsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Linda Larsson

Kursledare

Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvården

Tillfälle: den 10 december 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Offentlighet och sekretess i hälso- och sjukvården

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy