Kurs - Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten

Socialtjänstens breda verksamhetsområde regleras genom många olika lagar, föreskrifter och allmänna råd. Föreläsarna går igenom några centrala bestämmelser i bl.a. regeringsformen och kommunallagen. Vidare följer en genomgång av förvaltningslagen och relevanta föreskrifter och allmänna råd kring ett ärendes handläggning och dokumentation.

Under kursen ges även en genomgång av offentlighets- och sekretesslagen samt delar av socialtjänstlagen och föräldrabalken. Barnets bästa kommer att beröras inom respektive område, både i teori samt med praktiska exempel. Föreläsarna kommer att presentera relevant och aktuell praxis inom respektive område. 

Kursen riktar sig främst till dig som är relativt nyanställd inom socialtjänsten eller behöver en repetition inom området. Det kan vara i rollen som handläggare, enhetschef, politiker m.m. inom socialtjänsten.

Det här är en av våra kurser inom socialrätt.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen:
"Jättebra och givande dag! Kunniga föreläsare och bra lokaler, mat och fika"
"Mycket bra! Tydligt, intressant och bra varvat"
"Bra upplägg, bra gruppstorlek och interaktion"

Kursledare

Anna Agardh

Stadsadvokat

Stadsadvokat Anna Agardh arbetar bland annat med social- och familjerätt, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess. Anna håller utbildning inom socialrätt.

Clara Henley

Stadsadvokat, Stockholms stad

Stadsadvokat Clara Henley arbetar med bland annat med social- och familjerätt, skoljuridik, förvaltningsrätt och offentlighet och sekretess. Hon håller utbildning inom socialrätt.  

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

Relevanta delar ur följande lagar:

  • Regeringsformen och tryckfrihetsförordning
  • Kommunallagen
  • Förvaltningslagen
  • Socialtjänstlagen
  • Föräldrabalken
  • Offentlighets- och sekretesslagen
  • Socialstyrelsens allmänna råd och försrifter

KONTAKT

Har du frågor om kursen Juridisk översiktskurs för verksamma inom socialtjänsten eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000