Kurs

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Om kursen

De flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt med reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. Detta är ett omfattande och detaljerat regelverk som kan vara svårt att överblicka. Utbildningen Offentlighet och sekretess inom skola och förskola syftar till att förklara reglernas innehåll och syfte på ett sätt som knyter an till den praktiska verksamheten och därigenom ge kunskap om hur dessa regler ska hanteras.

Under våren 2018 kommer regeringen med största sannolikhet att lämna förslag till riksdagen om att offentlighetsprincipen ska införas i fristående skolor. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2019. Införandet av offentlighetsprincipen kommer innebära mycket omfattande förändringar för fristående skolor när det gäller krav på kompetens och organisation för att kunna hantera allmänna handlingar på ett korrekt sätt och leva upp till offentlighetsprincipen. Vid utbildningen riktas särskilt fokus på vad införandet av offentlighetsprincipen i praktiken innebär för de fristående skolorna.

Kursen Offentlighet och sekretess inom skola och förskola erbjuder en heltäckande genomgång av regelverket kring offentlighet och sekretess. Fokus läggs på att beskriva relevanta bestämmelser ur ett verksamhetsperspektiv. Vi täcker in frågeställningar som berör skola och förskola inom både kommunala och fristående verksamheter. 

Kursen riktar sig till dig som arbetar som rektor, skolchef, förskolechef eller med liknande ledningsansvar, tjänstemän inom förvaltningen eller andra som har behov av av ökad kunskap på området.

Programpunkter 

 

 • Allmänt om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess
 • Arkivering och gallring
 • Sekretess inom förskola och skola samt tystnadsplikt i fristående verksamheter
 • Sekretess inom en myndighet och mellan myndigheter
 • Sekretessens gränser, undantag från sekretess, samtycke och sekretess gentemot föräldrar
 • Straffansvar och skadestånd
 • Skolsekretessutredningens förslag om utvidgning och skärpning av sekretessen inom skolans område

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,7/5)

Omdöme om kursen (4,7)

Baseras på 4 kursdeltagare

Simon Jernelöv

Kursledare

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Vår skoljurist Maria Bjurhom svarar på frågan. 

3 jun 2022

Vår skoljurist Maria Bjurholm förklarar hur det ligger till.

3 jun 2022

Vart femte barn har blivit kallad för elaka saker eller blivit retad upprepade gånger i skolan. Det visar Rädda Barnens nya undersökning Ung röst med nästan 8 000 svarande barn.

3 jun 2022