Kurs

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Om kursen

De allra flesta som arbetar inom förskola och skola kommer emellanåt i kontakt med reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. Detta är ett omfattande och detaljerat regelverk som kan vara knepigt att överblicka. Utbildningen Offentlighet och sekretess inom skola och förskola syftar till att förklara reglernas innehåll och syfte på ett sätt som knyter an till den praktiska verksamheten och därigenom ge kunskap om hur dessa regler ska hanteras.

Hos offentliga huvudmän tillämpas offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Dessa lagar gäller inte i fristående verksamheter, men där finns i stället skollagens regler om tystnadsplikt, som enligt förarbetsuttalanden ska tolkas analogt med sekretessen i offentlig verksamhet. 

Kursen erbjuder en överblick av regelverket kring offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. Fokus läggs på att beskriva relevanta bestämmelser ur ett verksamhetsperspektiv. Vi täcker in frågeställningar som berör skola och förskola inom både kommunala och fristående verksamheter och visar på likheter och skillnader. Vi belyser även några situationer när reglerna om personuppgiftsbehandling i GDPR och sekretess- och tystnadspliktsregleringen överlappar eller leder till överraskande slutsatser för er som arbetar i skolan.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som arbetar som rektor, skolchef, förvaltningschef eller med liknande ledningsansvar, till dig som är tjänsteman inom förvaltning och fristående verksamheter samt till dig som av andra skäl har behov av ökad kunskap på området.

Programpunkter 

 • Allmänt om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess
 • Arkivering och gallring
 • Sekretess inom förskola och skola samt tystnadsplikt i fristående verksamheter
 • Sekretess inom en myndighet och mellan myndigheter
 • Sekretessens gränser, undantag från sekretess, samtycke och sekretess gentemot föräldrar
 • Straffansvar och skadestånd
 • Skolsekretessutredningens förslag om utvidgning och skärpning av sekretessen inom skolans område

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,7/5)

Omdöme om kursen (4,7)

Baseras på 4 kursdeltagare

Sara Holmström

Kursledare

Sara Holmström Kammarrättsassessor och Doktorand i offentlig rätt

Sara Holmström är doktorand i offentlig rätt vid Uppsala universitet. Tidigare var hon universitetsadjunkt i konstitutionell rätt vid samma universitet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Tillfälle: den 17 september 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024