Kurs

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Om kursen

De allra flesta som arbetar inom förskola och skola kommer emellanåt i kontakt med reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. Detta är ett omfattande och detaljerat regelverk som kan vara knepigt att överblicka. Utbildningen Offentlighet och sekretess inom skola och förskola syftar till att förklara reglernas innehåll och syfte på ett sätt som knyter an till den praktiska verksamheten och därigenom ge kunskap om hur dessa regler ska hanteras.

Hos offentliga huvudmän tillämpas offentlighetsprincipen i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Dessa lagar gäller inte i fristående verksamheter, men där finns i stället skollagens regler om tystnadsplikt, som enligt förarbetsuttalanden ska tolkas analogt med sekretessen i offentlig verksamhet. 

Kursen Offentlighet och sekretess inom skola och förskola erbjuder en överblick av regelverket kring offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. Fokus läggs på att beskriva relevanta bestämmelser ur ett verksamhetsperspektiv. Vi täcker in frågeställningar som berör skola och förskola inom både kommunala och fristående verksamheter och visar på likheter och skillnader. Vi belyser även några situationer när reglerna om personuppgiftsbehandling i GDPR och sekretess- och tystnadspliktsregleringen överlappar eller leder till överraskande slutsatser för er som arbetar i skolan.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som rektor, skolchef, förvaltningschef eller med liknande ledningsansvar, till dig som är tjänsteman inom förvaltning och fristående verksamheter samt till dig som av andra skäl har behov av ökad kunskap på området.

Programpunkter 

 

 • Allmänt om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess
 • Arkivering och gallring
 • Sekretess inom förskola och skola samt tystnadsplikt i fristående verksamheter
 • Sekretess inom en myndighet och mellan myndigheter
 • Sekretessens gränser, undantag från sekretess, samtycke och sekretess gentemot föräldrar
 • Straffansvar och skadestånd
 • Skolsekretessutredningens förslag om utvidgning och skärpning av sekretessen inom skolans område

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,7/5)

Omdöme om kursen (4,7)

Baseras på 4 kursdeltagare

Simon Jernelöv

Kursledare

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Tillfälle: den 18 april 2023 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Tillfälle: den 12 september 2023 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En granskning från Riksrevisionen visar att delar av Skolverkets statistik inte håller tillräckligt hög kvalitet.

22 nov 2022

Vår skoljurist Maria Bjurholm ger en kort redogörelse av de nya reglerna.

18 nov 2022

45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021. Det visar en undersökning som Brå publicerade i slutet av oktober.

18 nov 2022