Kurs

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Om kursen

De flesta som arbetar inom förskola och skola kommer i kontakt med reglerna om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt. Detta är ett omfattande och detaljerat regelverk som kan vara svårt att överblicka. Utbildningen Offentlighet och sekretess inom skola och förskola syftar till att förklara reglernas innehåll och syfte på ett sätt som knyter an till den praktiska verksamheten och därigenom ge kunskap om hur dessa regler ska hanteras.

Under våren 2018 kommer regeringen med största sannolikhet att lämna förslag till riksdagen om att offentlighetsprincipen ska införas i fristående skolor. De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 juli 2019. Införandet av offentlighetsprincipen kommer innebära mycket omfattande förändringar för fristående skolor när det gäller krav på kompetens och organisation för att kunna hantera allmänna handlingar på ett korrekt sätt och leva upp till offentlighetsprincipen. Vid utbildningen riktas särskilt fokus på vad införandet av offentlighetsprincipen i praktiken innebär för de fristående skolorna.

Kursen Offentlighet och sekretess inom skola och förskola erbjuder en heltäckande genomgång av regelverket kring offentlighet och sekretess. Fokus läggs på att beskriva relevanta bestämmelser ur ett verksamhetsperspektiv. Vi täcker in frågeställningar som berör skola och förskola inom både kommunala och fristående verksamheter. 

Kursen riktar sig till dig som arbetar som rektor, skolchef, förskolechef eller med liknande ledningsansvar, tjänstemän inom förvaltningen eller andra som har behov av av ökad kunskap på området.

Programpunkter 

 • Allmänt om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess
 • Arkivering och gallring
 • Sekretess inom förskola och skola samt tystnadsplikt i fristående verksamheter
 • Sekretess inom en myndighet och mellan myndigheter
 • Sekretessens gränser, undantag från sekretess, samtycke och sekretess gentemot föräldrar
 • Straffansvar och skadestånd
 • Skolsekretessutredningens förslag om utvidgning och skärpning av sekretessen inom skolans område

Omdöme om kursen (4,7/5)

Omdöme om kursen (4,7)

Baseras på 4 kursdeltagare

Mikael Hellstadius

Kursledare

Mikael Hellstadius Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Offentlighet och sekretess inom skola och förskola

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • Rådgivning inom skola

  Har du svårigheter med frågor inom skoljuridik som till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt våra jurister hjälpa till!
 • JP RättsfallsnetSkolskjuts

  JP Rättsfallsnet–Skolskjuts ger dig till tillgång till alla domar om skolskjuts.