Webbkurs

Offentlighet och sekretess i praktiken

Offentlighet och sekretess i praktiken

Om kursen

Välkommen till webbkursen Offentlighet och sekretess i praktiken!

Inom offentlig verksamhet kommer du förr eller senare att stöta på frågor kring utlämnandet av allmänna handlingar. Men vad är egentligen en allmän handling och får man alltid lämna ut dem hur som helst? I den här kursen kommer vi steg för steg att gå igenom vad som kan vara en allmän handling, hur utlämnandet får gå till, hur och när man gör en sekretessprövning och mycket mer.

Till din hjälp finns det sammanfattningar och modeller du kan använda för att bedöma om en handling går att lämna ut. Kursen är praktiskt orienterad och i våra fördjupningar ger vi exempel på vanliga problem som kan uppstå och förklarar hur de kan lösas. Du får även tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.

Du genomför kursen i ditt eget tempo vid datorn, surfplattan eller mobilen, och i slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor. När du klarat testet får du ett kursintyg.

För vem passar kursen?

Här riktar vi oss till dig som är handläggare eller tjänsteperson inom den offentliga sektorn och som på något sätt hanterar allmänna handlingar i ditt arbete. Kursen är till för dig som kan grunderna redan, men som praktiskt behöver kunna hantera förfrågningar om utlämnande av allmänna handlingar. Syftet är att ge dig kunskaper om allmänna handlingar och hur en sekretessprövning går till, så att du ska känna dig trygg med att du gör rätt när du lämnar ut allmänna handlingar.

Programpunkter

 • Tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen
 • Vad är en allmän handling – förutsättningarna
 • Registrering av handlingar
 • Sekretess
 • Sekretessbrytande bestämmelser
 • Utlämnandet
 • Överklagande
 • Meddelarfrihet och sekretessbrott
Janna Sundberg

Manus och föreläsare

Janna Sundberg Rådgivare, jurist

Janna är jurist och arbetar med rådgivning inom skola och håller kurser inom skoljuridik samt kurser inom förvaltningsrätt på JP Infonet. Hon har tidigare arbetat på Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd och inom domstolsväsendet.

Gustaf von Essen

Manus och föreläsare

Gustaf von Essen Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

ca 2,5 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Offentlighet och sekretess i praktiken

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 2,5 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Offentlighet och sekretess i praktiken

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Kammarrätten konstaterar i ett avgörande att det inte finns någon skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än en utskrift.

6 nov 2023

En kommunfullmäktige beslutade att utöka kommunstyrelsen med en ledamot efter att den ursprungliga styrelsen valts. Förvaltningsrätten upphäver beslutet.

7 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att överväga och föreslå förbättrade möjligheter att utbyta information mellan myndigheter. Syftet är att förebygga, utreda och bekämpa olika former av fusk, regelöverträdelser och brottslighet.

2 nov 2023