hammer socialförsäkringsbalken med kommentarer

Kommentaren till socialförsäkringsbalken är skriven av bland annat professor Sara Stendahl, kammarrättslagman Ola Holmén och jurist Finn Kronsporre. Kommentarerna fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill test så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Lagkommentar till socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken (2010:110) trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet med införandet var att få till en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag som slutligen kom att ersätta cirka 30 gällande socialförsäkringslagar. Balken omfattar samtliga av de socialförsäkringsförmåner som administreras av bland annat Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och Skatteverket.

Socialförsäkringsbalken är indelad i sammanlagt åtta avdelningar, A–H:

 • Avdelning A innehåller övergripande bestämmelser om personkretsen, socialförsäkringsskyddet och vissa definitioner.
 • I avdelningarna B–G finns bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna som i huvudsak är ordnade efter olika behovssituationer under en livscykel.
 • Under avdelning H presenteras vissa bestämmelser om förmåner, handläggning, omprövning, överklagande samt organisation.

I kommentarerna behandlar författarna bestämmelserna paragrafvis och beskriver rättsläget med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Författarna har var och en spetskompetens inom respektive område.

Lagkommentaren vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning hanterar frågor inom socialförsäkringsområdet.

Lagkommentaren är under produktion

I följande lagkommentar är dessa kapitel kommenterade: 22 kap, 48 kap, 49 kap, 50 kap, 51 kap och 52 kap. Resterande kapitel är under produktion och kommer att publiceras löpande. 

Författare

Carl Johan Hardt

Rättslig expert, rättsavdelningen...

Clara Bergstrand

Doktorand på Juridiska institutionen vid...

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i...

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds...

Ola Holmén

Kammarrättslagman vid Kammarrätten i Jönköping

Sara Stendahl

Professor i offentlig rätt vid Göteborgs...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

En pågående utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

29 nov 2022

Kammarrätten bedömer att storasystern har fått ta ett för stort ansvar för sin lillebror och att hon behöver avlastas för att båda barnen ska kunna få sina individuella behov av stöd och hjälp tillgodosedda.

25 nov 2022

Vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen reder ut vad som gäller.

24 nov 2022