hammer socialförsäkringsbalken med kommentarer

Kommentaren till socialförsäkringsbalken är skriven av bland annat professor Sara Stendahl, kammarrättslagman Ola Holmén och jurist Finn Kronsporre. Kommentarerna fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i socialförsäkringsbalken.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Lagkommentar till socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken (2010:110) trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet med införandet var att få till en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag som slutligen kom att ersätta cirka 30 gällande socialförsäkringslagar. Balken omfattar samtliga av de socialförsäkringsförmåner som administreras av bland annat Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och Skatteverket.

Socialförsäkringsbalken är indelad i sammanlagt åtta avdelningar, A–H:

 • Avdelning A innehåller övergripande bestämmelser om personkretsen, socialförsäkringsskyddet och vissa definitioner.
 • I avdelningarna B–G finns bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna som i huvudsak är ordnade efter olika behovssituationer under en livscykel.
 • Under avdelning H presenteras vissa bestämmelser om förmåner, handläggning, omprövning, överklagande samt organisation.

I kommentarerna behandlar författarna bestämmelserna paragrafvis och beskriver rättsläget med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Författarna har var och en spetskompetens inom respektive område.

Lagkommentaren vänder sig i första hand till jurister och andra som i sin yrkesutövning hanterar frågor inom socialförsäkringsområdet.

Lagkommentaren är under produktion

Kapitel 20–22, 27, 29–33, 36–44, 48–52 och 107–110 är kommenterade i följande lagkommentar, medan resterande kapitel kommer att publiceras allt eftersom de färdigställs.

Författare

Carl Johan Hardt

Rättslig expert, rättsavdelningen...

Clara Bergstrand

Doktorand på Juridiska institutionen vid...

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i...

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds...

Ola Holmén

Kammarrättslagman vid Kammarrätten i Jönköping

Sara Stendahl

Professor i offentlig rätt vid Göteborgs...

Se alla författare för tjänsten
Carl Johan Hardt

Rättslig expert, rättsavdelningen...

Clara Bergstrand

Doktorand på Juridiska institutionen vid...

Johan Holm

Juris doktor och universitetsadjunkt i...

Martina Axmin

Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds...

Mikael Westberg

Särskild utredare vid Regeringskansliet

Ola Holmén

Kammarrättslagman vid Kammarrätten i Jönköping

Sara Stendahl

Professor i offentlig rätt vid Göteborgs...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Den 1 mars tog regeringen emot slutbetänkandet om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Ta del av vad utredningen föreslår här!

20 mar 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål.

17 mar 2023

Regeringen lämnar i en ny proposition ett antal förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott.

17 mar 2023