Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Socialförsäkringsbalken

Socialförsäkringsbalken, SFB, är en heltäckande lag som samlar bestämmelser om social trygghet genom olika socialförsäkringar och bidrag. Den statliga socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet under livets olika skeden, exempelvis till barnfamiljer, sjuka, personer med funktionsnedsättning och äldre.

socialforsakringsbalken.jpg

Vissa av ersättningarna får man rätt till genom att bo i Sverige (bosättningsbaserade) medan andra kräver att man arbetar i landet (arbetsbaserade).

Lagen omfattar i princip alla socialförsäkringsförmåner som administreras av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Socialförsäkringsbalken är indelad i åtta avdelningar; först övergripande bestämmelser om personkretsen och själva socialförsäkringsskyddet, sedan bestämmelser om de olika socialförsäkringsförmånerna, ordnat efter olika behov under medborgarnas livscykel samt till sist gemensamma bestämmelser om handläggning, omprövning och överklagande.

Socialförsäkringen består av följande sex avdelningar

Familjeförmåner

Några viktiga familjeförmåner är graviditetspenning, föräldrapenning, barnbidrag, underhållsstöd, adoptionsbidrag och omvårdnadsbidrag.

Förmåner vid sjukdom eller arbetsskada

Inom ramen för de här förmånerna kan man bland annat få sjukpenning, rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning, ersättning vid arbetsskada, smittbärarersättning och närståendepenning.

Förmåner vid funktionshinder

En viktig förmån för personer med funktionshinder är assistansersättning, som är den statliga delen av personlig assistans. Andra förmåner är merkostnadsersättning och bilstöd.

Förmåner vid ålderdom

Här handlar det framförallt om olika bestämmelser om pension, som ålderspension, tilläggspension och garantipension samt regler om äldreförsörjningsstöd.

Förmåner till efterlevande

Förmånerna till efterlevande anhöriga inkluderar barnpension, efterlevandestöd och änkepension.

Bostadsstöd

Det finns också regler om bostadsstöd. Dels genom bostadsbidrag till barnfamiljer och dels genom bostadstillägg och boendetillägg till dem som redan får andra förmåner, som aktivitetsersättning och sjukpenning.

För dig som jobbar med socialförsäkring

Informationstjänsten JP Socialnet erbjuder ett kvalificerat stöd till alla handläggare och verksamhetsansvariga. I tjänsten kan du bland annat bevaka lag- och praxisändringar och ta del av lagkommentarer och analyser inom hela rättsområdet.

För dig som vill fördjupa dig ytterligare inom rättsområdet erbjuder vi ett brett utbud av kurser inom socialrätt. Oavsett om du är intresserad av personlig assistans, ekonomiskt bistånd, barnrätt eller äldreomsorg, har vi en kurs som passar dig.

Vill du dessutom fördjupa din kunskap om socialförsäkringsbalken (SFB)? Ta då del av ett utdrag från vår lagkommentar skriven av bland annat jur.dr. hovrättsråd Martina Axmin och jurist Finn Kronsporre. Upptäck insiktsfulla förklaringar, praktisk vägledning och tolkningar av lagens bestämmelser. 
Se lagkommentar.

Senast uppdaterad 5 april 2022. 

Publicerad 4 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024