Kurs

Lex Maria och klagomålshantering i vården

Lex Maria och klagomålshantering i vården

Om kursen

Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete i hälso-​ och sjukvården. Patientsäkerhet handlar om att patienter inte ska skadas i samband med hälso-​ och sjukvårdande åtgärder, eller på grund av att vården inte genomför de åtgärder som är motiverade med hänsyn till patientens tillstånd. Vårdskador kan få olika konsekvenser för patienten och det är viktigt att de utreds och hanteras på rätt sätt för att privata vårdgivare, kommunen, regionen eller tandvården som vårdgivare ska uppnå kraven på att bedriva god och säker vård.

Under kursen får du en konkret genomgång av vårdgivarnas samlade ansvar att utreda och hantera uppkomna brister i patientsäkerheten samt regleringen kring att hantera klagomål. Fokusområden är vårdgivarnas interna utredning i form av avvikelsehantering och regleringen av lex Maria, liksom vårdpersonals rapporteringsskyldighet i samband med vårdskada samt patienternas möjligheter att framföra klagomål på vården. Förhållandet mellan exempelvis lex Maria och andra anmälningar som lex Sarah, orosanmälan eller polisanmälan tar vi också upp, liksom handläggningsfrågor, sekretessfrågor och gränsdragningsfrågor kopplade till brottsligt förfarande.

Efter avslutad kurs kommer du att ha övergripande kunskap om de olika regelverk som kan aktualiseras i den kommunala hälso- och sjukvården och inom ramen för samverkan med exempelvis regional hälso- och sjukvård

Kursen är en grundkurs som ger en övergripande genomgång av relevanta lagregler.

Programpunkter • Patientsäkerhet
  - Vad innebär patientsäkerhet, rättslig reglering med mera
 • Avvikelsehantering
  - Systematiskt kvalitetsarbete
 • Lex Maria
  - Definition, ansvarsfördelning, hantering och dokumentation, relation till övriga anmälningar
 • Klagomålshantering
  - Genomgång av den tredelade klagomålshanteringen mellan patientnämnden, vårdgivaren och Inspektionen för vård och omsorg
 • Aktuella sekretessregler
  - Genomgång av relevanta sekretessregler och sekretess mellan myndigheter
 • Handläggning och dokumentation
  - Att tänka på i arbetet med säker vård

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Sjukvårdsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Linda Larsson

Kursledare

Linda Larsson Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson juridik AB

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. Ett av uppdragen Linda har hos JP Infonet är att hålla utbildning inom sjukvårdsjuridik.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Tillfälle: den 14 februari 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3250 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Tillfälle: den 5 september 2023 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Lex Maria och klagomålshantering i vården

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Sjukvårdsnet

  Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
 • JP Livsmedelsnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Annika Pallvik Fransson har skrivit en ny lagkommentar till smittskyddslagen. Vi passade på att ställa några frågor till Annika om hennes arbete med kommentaren. Läs intervjun här!

11 jan 2023

Enligt HFD krävs det för att ha rätt till sjukpenning vid ett psykiatriskt tillstånd att det redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än uppgifter från den försäkrade.

22 dec 2022

Nästa år blir undersköterska en skyddad yrkestitel. I en ny promemoria lämnas därför förslag till en ändring i förordningen om statsbidrag till folkbildningen.

12 dec 2022