hammer lagkommentar till hälso- och sjukvårdslagen

Lagkommentaren gör en heltäckande genomgång av bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen med fokus på regleringen i dag, men med återblick till framväxten av lagstiftningen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) innehåller de grundläggande bestämmelserna för svensk hälso- och sjukvård och hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän. HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Den ska inte detaljstyra verksamheten eftersom huvudmännen utifrån det kommunala självstyret ska ha viss frihet att utforma insatserna efter lokala och regionala behov.

Lagen definierar flera centrala begrepp som vad hälso- och sjukvård är, öppen- och sluten vård och primärvård. Bestämmelserna i HSL ger uttryck för flertalet grundläggande principer avseende hälso- och sjukvårdens mål, organisation, planering och samverkan samt ansvaret att erbjuda hälso- och sjukvård. Lagen innehåller även specifika bestämmelser kopplat till bland annat barn i hälso- och sjukvården, vårdgaranti och vårdavgifter.

Lagkommentaren gör en heltäckande genomgång av lagens bestämmelser med fokus på regleringen i dag, men med återblick till framväxten av lagstiftningen. Kommentarerna ger läsaren underlag för att förstå lagstiftarens intention och en vägledning vid den praktiska tillämpningen. Kommenteraren uppdateras regelbundet med eventuella lagändringar och nytillkommen praxis. 

Lagkommentaren vänder sig till såväl jurister som andra yrkesverksamma som tjänstemän, vårdpersonal samt förtroendevalda som arbetar med eller kommer i kontakt med det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket.

Författare

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson...

Ulrika Sandén

Jur.dr. och universitetslektor med inriktning...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023