Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Offentlig upphandling – interna köp

Offentlig upphandling – interna köp

Om kursen

En genomgång av den relevanta praxis som föreligger från svenska domstolar och EU-domstolen bildar ramverket för dagen. EU:s upphandlingsdirektiv innehåller en kodifiering – med viss modifiering – av den etablerade rättspraxis som föreligger från EU-domstolen.

Ett komplext område inom offentlig upphandling är vilka köp av varor, tjänster och byggentreprenader mellan upphandlande myndigheter och enheter som är upphandlingspliktiga och vilka som inte är det. EU-domstolen har behandlat frågorna i en omfattande rättspraxis vilken legat till grund dels för svensk lagstiftning, dels för flera uppmärksammande avgöranden från svenska domstolar, inte minst i avfallsbranschen. Principen om upphandlingsfrihet för dessa transaktioner kallas ofta för ”in-house-undantaget” eller för ”Teckaldoktrinen”. Till detta kommer en i praxis utvecklad doktrin om upphandlingsfrihet vid samarbete mellan upphandlande myndigheter – så kallade Hamburgsamarbeten.

De nya upphandlingsdirektiven innehåller en kodifiering – med viss modifiering - av den etablerade rättspraxis som föreligger från EU-domstolen, både vad avser Teckaldoktrinen och Hamburgsamarbeten. Köp och samarbeten mellan upphandlande myndigheter och enheter är mycket vanligt förekommande, särskilt mellan kommunala bolag och kommunerna, och uppgår till mycket stora belopp.

Per-Ola Bergqvist om kursen:

”Här får du en genomgång av de strategiska frågeställningarna om köp mellan kommuner, myndigheter och offentligt kontrollerade bolag med relevant praxis från både svenska domstolar och EU-domstolen."

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult med flera. Det är en fördel om du har grundläggande kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket.

Programpunkter

  • Bakgrunden i EU-domstolens praxis
  • Svensk rättspraxis
  • Regleringen i de nya EU-direktiven och dess genomförande i svensk lag
  • Kontrollkriteriet – tillämpning och omfattning. Hur uppfylls detta av svenska upphandlande myndigheter och enheter?
  • Verksamhetskriteriet – tillämpning och omfattning. Hur skall omsättningskravet beräknas? Vilka intäkter skall anses vara interna och externa?
  • Hamburgsamarbeten – när kan detta undantag tillämpas?
  • Reglernas tillämpning på svenska förhållanden; såsom kommunalförbund, kommunala bostadsbolag
  • Vilka är riskerna om undantagen inte befinns tillämpliga?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Per-Ola Bergqvist

Kursledare

Per-Ola Bergqvist Advokat, Advokatfirman Vinge

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Offentlig upphandling – interna köp

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024