Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Offentlig upphandling – en grundkurs

Offentlig upphandling – en grundkurs

Om kursen

Sedan den 1 januari 2017 regleras den offentliga upphandlingen i Sverige av inte mindre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, (LOU) är den mest kända. Lagarna om offentlig upphandling är dock av ramkaraktär i huvudsak och EU:s grundläggande gemenskapsrättsliga principerna får stort genomslag på den praktiska tillämpningen. 

Den offentliga upphandlingen är reglerad genom lagstiftning och vägledande rättspraxis, detta såväl ur ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. Med rättsreglerna och vägledande praxis som grund innehåller utbildningen ett stort antal exempel från verkligheten som vi applicerar det teoretiska ramverket på.

Per-Ola Bergqvist om kursen:

”Om du är helt eller ganska ny på det upphandlingsrättsliga området, då får du grunderna här – en bred bas att stå på för att förstå den offentliga upphandlingen.”

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som är ny eller relativt nyligen börjat arbeta med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult med flera. Det är en fördel om du viss kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket.

Programpunkter 

 • Vilka är de lagar som reglerar den offentliga upphandlingen i Sverige och när och vem skall de tillämpas?
 • Lagarnas upplägg, struktur och bakgrund
 • De grundläggande principerna för offentlig upphandling
 • Vad är en upphandlande myndighet/enhet och andra centrala definitioner?
 • Delbara och odelbara kontrakt. Vad är ett blandat kontrakt?
 • På vilka anskaffningar skall lagarna inte tillämpas?
 • Regelverket om tillåtna köpa och samarbeten inom den offentliga sfären
 • Anbudsamverkan – grupper av leverantörer
 • Potentiella anbudsgivares medverkan i förberedelserna för upphandlingen och marknadsundersökningar
 • Att dela upp upphandlingar i separata delar och att begränsa möjligheten till tilldelning
 • Tröskelvärdena och beräkna kontraktets värde
 • Upphandlingsföranden, standardvarianter och undantagsförfaranden
 • Att tilldela direkt utan föregående annonsering – vilka möjligheter finns till det?
 • Ramavtal och inköpscentraler
 • Elektroniska medel vid upphandling
 • De tekniska specifikationerna – särskilt om ”eller likvärdigt” och krav på märkning.
 • Annonsering och anbudsfrister
 • Regler om kommunikation, kompletteringar under anbudstiden, fråga/svar
 • ”Orena” anbud som inte får antas.  
 • Kompletteringar och förtydligande till lämnade anbud
 • Egen försäkran – ett verktyg med komplikationer
 • Uteslutning av anbudsgivare – skyldighet och möjlighet
 • Kvalificeringskrav
 • Anbudsutvärdering – det omöjligas konst
 • Onormalt låg anbud
 • Upphandlingslagstiftningen påverkan på villkoren för kontraktet – bl.a. om arbetsrättsliga villkor.
 • Att skriva ett fullödigt tilldelningsbeslut och att iaktta avtalsspärr
 • Sekretess före och efter att tilldelningsbeslut meddelats
 • Att angripa en upphandling, de så kallade rättsmedlen.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,2/5)

Omdöme om kursen (4,2)

Baseras på 7 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • "Intressant och relevant information som jag kommer ha direkt nytta av i mitt arbete." Rebecca Sahlén Operativ inköpare Familjebostäder

Andrea Sundstrand

Kursledare

Andrea Sundstrand Docent i offentlig rätt, specialist på offentlig upphandling

Docent Andrea Sundstrand, Stockholms universitet, har undervisat om offentlig upphandling sedan år 1994. Hon har tidigare arbetat på Nämnden för offentlig upphandling, suttit i Konkurrensverkets upphandlingsråd och i Upphandlingsmyndighetens Insynråd.  Hos JP Infoner håller Andrea bland annat utbildning inom offentlig upphandling.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

1/10: 09:00-15:30
2/10: 09:00-15:30
Livesänd Antal platser stacks 9950 kr exklusive moms

Kurs: Offentlig upphandling – en grundkurs

Tillfälle: den 1 oktober 2024 09:00-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Offentlig upphandling – en grundkurs

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

1/10: 09:00-15:30
2/10: 09:00-15:30
Stockholm Antal platser stacks 10450 kr exklusive moms

Kurs: Offentlig upphandling – en grundkurs

Tillfälle: den 1 oktober 2024 09:00-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Offentlig upphandling – en grundkurs

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024