Kurs

Offentlig upphandling – en grundkurs

Offentlig upphandling – en grundkurs

Om kursen

Sedan den 1 januari 2017 regleras den offentliga upphandlingen i Sverige av inte mindre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, (LOU) är den mest kända. Lagarna om offentlig upphandling är dock av ramkaraktär i huvudsak och EU:s grundläggande gemenskapsrättsliga principerna får stort genomslag på den praktiska tillämpningen. 

Den offentliga upphandlingen är reglerad genom lagstiftning och vägledande rättspraxis, detta såväl ur ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. Med rättsreglerna och vägledande praxis som grund innehåller utbildningen ett stort antal exempel från verkligheten som vi applicerar det teoretiska ramverket på.

Kursen riktar sig till dig som är ny eller relativt nyligen börjat arbeta med regelverket i rollen som advokat eller annan jurist, upphandlare, entreprenör, konsult med flera. Det är en fördel om du viss kunskap om det upphandlingsrättsliga regelverket.

Så här säger Per-Ola Bergqvist om kursen:
”Om du är helt eller ganska ny på det upphandlingsrättsliga området, då får du grunderna här – en bred bas att stå på för att förstå den offentliga upphandlingen.”

Programpunkter 

 

 • Vilka är de lagar som reglerar den offentliga upphandlingen i Sverige och när och vem skall de tillämpas?
 • Lagarnas upplägg, struktur och bakgrund
 • De grundläggande principerna för offentlig upphandling
 • Vad är en upphandlande myndighet/enhet och andra centrala definitioner?
 • Delbara och odelbara kontrakt. Vad är ett blandat kontrakt?
 • På vilka anskaffningar skall lagarna inte tillämpas?
 • Regelverket om tillåtna köpa och samarbeten inom den offentliga sfären
 • Anbudsamverkan – grupper av leverantörer
 • Potentiella anbudsgivares medverkan i förberedelserna för upphandlingen och marknadsundersökningar
 • Att dela upp upphandlingar i separata delar och att begränsa möjligheten till tilldelning
 • Tröskelvärdena och beräkna kontraktets värde
 • Upphandlingsföranden, standardvarianter och undantagsförfaranden
 • Att tilldela direkt utan föregående annonsering – vilka möjligheter finns till det?
 • Ramavtal och inköpscentraler
 • Elektroniska medel vid upphandling
 • De tekniska specifikationerna – särskilt om ”eller likvärdigt” och krav på märkning.
 • Annonsering och anbudsfrister
 • Regler om kommunikation, kompletteringar under anbudstiden, fråga/svar
 • ”Orena” anbud som inte får antas.  
 • Kompletteringar och förtydligande till lämnade anbud
 • Egen försäkran – ett verktyg med komplikationer
 • Uteslutning av anbudsgivare – skyldighet och möjlighet
 • Kvalificeringskrav
 • Anbudsutvärdering – det omöjligas konst
 • Onormalt låg anbud
 • Upphandlingslagstiftningen påverkan på villkoren för kontraktet – bl.a. om arbetsrättsliga villkor.
 • Att skriva ett fullödigt tilldelningsbeslut och att iaktta avtalsspärr
 • Sekretess före och efter att tilldelningsbeslut meddelats
 • Att angripa en upphandling, de så kallade rättsmedlen.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,2/5)

Omdöme om kursen (4,2)

Baseras på 7 kursdeltagare

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • "Intressant och relevant information som jag kommer ha direkt nytta av i mitt arbete." Rebecca Sahlén Operativ inköpare Familjebostäder

Per-Ola Bergqvist

Kursledare

Per-Ola Bergqvist Advokat, Advokatfirman Vinge

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Andrea Sundstrand

Kursledare

Andrea Sundstrand Docent i offentlig rätt, specialist på offentlig upphandling

Docent Andrea Sundstrand, Stockholms universitet, har undervisat om offentlig upphandling sedan år 1994. Hon har tidigare arbetat på Nämnden för offentlig upphandling, suttit i Konkurrensverkets upphandlingsråd och i Upphandlingsmyndighetens Insynråd.  Hos JP Infoner håller Andrea bland annat utbildning inom offentlig upphandling.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

31/5: 09:00-15:30
1/6: 09:00-15:30
Livesänd Antal platser stacks 9950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlig upphandling – en grundkurs

Tillfälle: 31 maj -1 juni 2022 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlig upphandling – en grundkurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

31/5: 09:00-15:30
1/6: 09:00-15:30
Stockholm Antal platser stacks 10 450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlig upphandling – en grundkurs

Tillfälle: 31 maj -1 juni 2022 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlig upphandling – en grundkurs

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan idag!

Nyheter

Domstolsverket ingick ett samarbete med ett fastighetsbolag om att bygga en ny domstolsbyggnad som myndigheten sedan skulle hyra. Konkurrensverket anser att detta var en otillåten direktupphandling, samarbetet skulle ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

18 jan 2022

Vid upphandling av ramavtal måste den största kvantitet eller det högsta värde som ramavtalet ska omfatta anges. Leverantörerna har i de aktuella fallen dock inte visat att avsaknad av uppgift om detta har medfört att de har lidit eller riskerar att lida skada.

18 jan 2022

Konkurrensverket yrkar att kommunen, som ingick ett avtal om drift av ett serveringskök utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna, ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

13 jan 2022