Kurs

Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling

Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling

Om kursen

Rättspraxis avseende området offentlig upphandling har ofta ett avgörande inflytande över en upphandlares vardag, samtidigt som mängden avgöranden gör det svåröverskådligt och i många fall svårtolkat. Kammarrätter meddelar cirka 350 domar inom rättsområdet per år, kompletterat av ett tiotal domar per år från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

JP Infonet bjuder in till en genomgång av den senaste tidens rättspraxis riktat till såväl den erfarne juristen som upphandlaren, i syfte att hålla er uppdaterade om hur rättspraxis utvecklats inom rättsområdet.

Programpunkter 

 

Dagen består i huvudsak av dessa tio programpunkter;

 1. Golvpriser – HFD:s golvprisdom från juni 2018 har resulterat i flera kammarrättsdomar kring möjligheterna för upphandlare att styra priserna i anbud, även på att andra sätt än rena golvpriser. En analys av det aktuella rättsläget ges.
 2. ”… eller likvärdigt” Vilka konsekvenser innebär det klassiska tillägget ”…eller likvärdigt”. Vad är likvärdigt? När och hur ska det visas att det som offereras är likvärdigt? Den vägledning som EU-domstolen och svenska kammarrätter analyseras.
 3. När gäller hyresundantaget?
  Nya domar från våren 2019 föredras och analyseras.
 4. Utvärdering av inslag av med subjektiva bedömningar – vad är tillåtet? En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 5. När blir avtalet ett ramavtal och när kan ramavtalet löpa längre än fyra år?
  När övergår ett avtal till att bli ett ramavtal? Vilka är de särskilda villkor som gör det tillåtet med längre avtalstider för ramavtal än fyra år? En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 6. Ramavtal: Krav på volymer och köp utanför varukorgen
  Coop-service domen och tillsynsmyndigheternas analyser av dess tillämpning. En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 7. Att avbryta en upphandling
  En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 8. Direktupphandling – nya domar avseende synnerlig brådska respektive tekniska skäl föredras och analyseras. Nya domar avseende synnerlig brådska respektive tekniska skäl skall föredras och analyseras.
 9. Avtalsspärren – förlängning och upphävande av förlängd sådan. Ny praxis från HFD,
 10. Ändringar i ingångna avtal. Senaste tidens rättspraxis angående ändringar i ingångna avtal föredras och analyseras.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Per-Ola Bergqvist

Kursledare

Per-Ola Bergqvist Advokat, Advokatfirman Vinge

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Vår upphandlingsjurist Anna Bernefalk sammanfattar kammarrättens dom.

18 aug 2022

Sverige deltar i den EU-gemensamma upphandlingen av apkoppsvaccin. Folkhälsomyndigheten ska företräda Sverige i dessa frågor.

17 aug 2022

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom som meddelades den 6 juli gjort ännu ett uttalande om hur man ska se på skaderekvisitet i överprövningar av upphandlingar.   

17 aug 2022