Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiken kring fastigheter.

Tjänsten är ett uppskattat verktyg som håller dig uppdaterad på vad som händer inom fastighetsrätten. Den är ett stöd i det dagliga arbetet och hjälper dig att fatta välgrundade och rättssäkra beslut. Många lantmätare, domstolsjurister och hyresvärdar använder tjänsten. Den passar både dig som arbetar på myndighet och inom privat verksamhet.

Med JP Fastighetsnet får du en komplett bevakning av fastighetsrätten och alltid tillgång till de senaste uppdateringarna. Tjänsten innehåller samtliga rättskällor och vägledande dokument och ger dig ett gediget beslutsunderlag. Här hittar du det mesta inom hyresrätten, bland annat förlängningstvister, åtgärdsföreläggande, hyresvillkor och avhysningar. Även bostadsrättsfrågor ingår. Vi bevakar dessutom fastighetsbildning, servitut, anläggningsförrättningar och fastighetsförvärv.

Våra egna jurister och våra experter från bland annat domstolar och advokatbyråer vägleder dig genom rättsområdet. Med hjälp av djuplodande analyser och referat blir handläggning och beslutsfattande enklare och med nyhetsbrevet håller du dig alltid à jour.  

I JP Fastighetsnet får du tillgång till: 

  • 34 blanketter och checklistor
  • 600 expertanalyser
  • över 1 000 referat
  • över 26 900 domar och beslut

Tjänsten är användarvänlig och det är lätt att komma igång. Du hittar det du söker via ämnesingångar eller genom vår kraftfulla sökfunktion. Du kan skapa egna rättsutredningar genom ett särskilt verktyg i tjänsten.