Tjänsten för dig som arbetar med familjerätt på exempelvis advokatbyrå, domstol eller myndighet.

Tjänsten är ett uppskattat verktyg för att ge vägledning inom detta vidsträckta rättsområde.

JP Familjenet ger dig en bred och uppdaterad bevakning av familjerätten. Tjänsten innehåller relevanta rättskällor och vägledande dokument. Här hittar du material från viktiga delar av familjerätten – bland annat arv, testamente, boutredning, bodelning, äktenskap, samboskap, folkbokföring, god man, förvaltare, faderskap, föräldraskap, adoption, vårdnad, umgänge, barns boende, underhåll, ensamkommande barn, förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

Våra egna jurister tillsammans med våra externa experter hjälper dig att hitta rätt inom området. Med hjälp av referat av domar och djupgående analyser av viktiga rättsfrågor får du stöd i handläggning och beslutsfattande. Du får praktisk vägledning från lagkommentarer till viktiga paragrafer ur föräldrabalken, lagen om framtidsfullmakter och lagen om särskild företrädare för barn. Med vårt nyhetsbrev håller du dig löpande uppdaterad på den senaste rättsutveckling på ditt område.

I JP Familjenet får du tillgång till:

  • 22 blanketter och checklistor
  • 290 expertanalyser
  • över 940 referat
  • över 47 000 domar och beslut

Du hittar det du söker med hjälp av ämnesingångar eller genom tjänstens kraftfulla sökfunktion. Du kan även skapa dina egna utredningar direkt i tjänsten.