hammer lagkommentar till lagen om framtidsfullmakter

Lagkommentar till lagen om framtidsfullmakter skriven av f.d. generaldirektör för Utlänningsnämnden Håkan Sandesjö. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till lagen om framtidsfullmakter

Lagen (2017:310) om framtidsfullmakter ger enskilda en möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte själva kan det. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till systemet med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter.

Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och bevittnad av två personer. Av en framtidsfullmakt ska det framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller. Fullmakten träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter. Det är fullmaktshavaren som ska bedöma om framtidsfullmakten har trätt i kraft. Detta gäller inte om det i fullmakten har bestämts att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller fullmaktshavaren annars begär en sådan prövning. I lagen om framtidsfullmakter finns i övrigt bestämmelser om fullmakthavarens uppdrag och ansvar i förhållande till tredje man samt när fullmakten upphör.

I denna lagkommentar redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig i första hand till advokater och andra jurister vid domstolar och myndigheter som i sin verksamhet kommer i kontakt med framtidsfullmakter. Kommentaren kan också vara en informationskälla för journalister och andra som vill fördjupa sig i ämnet.

Håkan Sandesjö är en av landets ledande experter inom migrationsrättens område. Han har bland annat arbetat som domare, rättssakkunnig och expeditionschef inom regeringskansliet samt generaldirektör för Utlänningsnämnden. Han har också medverkat i ett stort antal statliga utredningar. Håkan Sandesjö har ingående kunskaper om lagstiftningsfrågor och skriver lagkommentarer till ett flertal lagar för JP Infonet. 

Författare

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom familjerätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Familjenet

    Tjänsten för dig som arbetar med familjerätt på exempelvis advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • Lagkommentar till föräldrabalken

    Lagkommentar till föräldrabalken skriven av Linnéa Brossner och Kalle Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Den 1 september 2018 trädde de nya adoptionsreglerna i kraft - ett regelverk som bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

24 sep 2018

I en ny analys utreder stadsjuristen Natalie Glotz Stade vad socialtjänsten och skolan måste veta om brott som innebär barn- och tvångsäktenskap. Det kan handla om en situation då en ungdom har blivit bortgift i en annan stat.

5 jun 2015

Den 17 augusti trädde en nya europeisk arvsordning i kraft. Förordningen är direkt tillämplig i hela EU och påverkar svenskar bosatta utomlands. Nu analyserar JP Infonets expert Kenneth Bratthall de praktiska effekterna av den nya arvsordningen och nämner ett nordiskt undantag.

7 sep 2015