Ledarskap och innovation inom socialtjänsten

Den 23 november sätter vi ledarskapet i fokus. På vår konferens möter du kommuner och regioner som berättar om sitt förbättringsarbete och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Välkommen till en heldag med JP Infonet! 

Hur kan medborgarens kunskaper användas i uppföljning och verksamhetsutveckling? Hur kan delaktighet uppnå både stabilitet och arbetsglädje? Och hur kan samverkan bli bättre? Under konferensen Ledarskap och innovation inom socialtjänsten möter du nio organisationer som svarar på hur de gick till väga.

Dagen anordnas i syfte att visa goda och lärande exempel från det viktiga arbete som kommuner och regioner över hela landet gör. Föreläsningarna omfattar hela socialtjänstens område, men tar även upp samverkan inom skola och hälso- och sjukvård. Det finns mycket vi kan lära oss av varandra!

Boka din plats idag!

Föreläsare

Cecilia Grefve

Ledarskaps- och organisationsutvecklare

Cecilia håller inledningsanförandet samt är moderator för dagen. 

Programpunkter för dagen


Dagen varvas av sammanhållande, lärande exempel och föreläsningar som ger stöd till ledarskap både för politik och förvaltning men också med kunskaper om gällande juridik. Programmet presenteras löpande. 

9:15-9:25

Under uppdraget som regeringens nationella samordnare har flera förbättringskonferenser anordnats i syfte att visa goda och lärande exempel ifrån det viktiga vardagsarbetet nära barn och ungdomar. Nu fortsätter resan i JP infonets regi och med organisation och ledarskap som tema!

9:25-10:05

Hur kan ledare bidra till hälsosamma och hållbara arbetsplatser? Det räcker inte med låga sjuktal och en riskfri miljö. Om vi enbart funderar på varför orken inte finns och människor är sjuka så blir det svårt att nå framgång.

Salutogent ledarskap bygger på forskning om vad som skapar hälsa och har således en tydligt främjande inriktning. Den behövs idag om vi ska utveckla arbetsplatser som är attraktiva, hälsosamma och framgångsrika.

10:05-10:40

Emmaboda kommun har sedan många år tillbaka en organisation där helheten och delarna hänger ihop, på såväl övergripande nivå som på enhets nivå, vilka är de gemensamma kärnvärdena? Många kommuner utvecklar allt mer specialiserade organisationer men Emmabodas socialtjänst håller i och ut, dessutom med en platt organisation. Emmabodas socialchef och enhetschef för äldreomsorgen delar med sig av organisationens och ledarskapets styrkor men också utmaningar. Emmaboda kommun har även gjort sig kända för att ha Sveriges bästa och billigaste äldreomsorg, Emmaboda modellen – vilka är framgångsfaktorerna.  

mölndal_namn_bild.jpg

11:00-11:30

Personal och chefer på utredningsenheten barn och unga i Mölndal mådde dåligt. På våren 2013 började det gro idéer i ledningsgruppen om att göra saker annorlunda och på allvar ta tag i de brister som fanns på utredningsenheten. Vi bestämde oss för att vända en ohållbar arbetsmiljösituation och tillsammans startade vi en förändringsprocess – där framgången nu är ett faktum.

ljungby_magnus_birgitta.jpg

11:30-12:00

I Kronobergs län har skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten framgångsrikt undersökt förutsättningar för att arbeta med ”Skottlandsmodellen” Getting It Right For Every Child (GIRFEC). Arbetet har fått namnet: Barnens bästa gäller! – i Kronobergs län. Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Nu är det dags att bygga en länsanpassad modell från den gemensamma visionen och de gemensamma värdena i regionen.

jp_simon_emma.jpg

13:00-13:30

Med utgångspunkt bland annat i Kronobergs arbete samtalar Cecilia Grefve med skolrättsjuristen Simon Jernlöv och socialrättsjurist Emma Fall om juridiken kring innovativa sätt att samarbeta för barnets bästa mellan, skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård.

SSR Hanna.jpg

13:30-14:20

Efter ett val förändras nämnderna och det gäller att skapa ett bra samarbete mellan politiker och tjänstemän för att det sociala arbetet ska kunna fungera. Det är svåra och komplexa verksamheter som kräver förståelse och tillit - och det behövs en medvetenhet och vilja till samarbete från båda håll. Hur kan vi arbeta för att öka kunskapen, förstå varandras förutsättningar och förhindra konflikter?

14:30-15:00

Genom att förändra synen på socialsekreterarnas arbetstid och arbetsinnehåll skapar vi utrymme för kompetensutveckling och återhämtning. Hur det påverkar organisationen och ledarskapet berättar Håkan Norberg och Eva Bergström Selling som båda arbetar som bitr. IFO-chefer med ansvar för vuxen respektive barn vid socialtjänsten i Sundsvalls kommun.

15:25-16:00

Projektet Kursändring – Att styra på lika villkor har förändrat Uppsala kommun, från flykt till intern rörlighet. Kaisa Björnström och Marie Bergqvist berättar om hur de utvecklat nya sätt att leda, skapat ordning och reda och på riktigt tar hand om sina brukare. Och om projektets betydelse för att skapa lyhördhet och ett lyssnande i organisationen.

16:00-16:30

OmMej presenterar ett interaktivt system, anpassat för barn och unga att skapa sin egen berättelse. Verksamhetssystemet ger möjlighet att utifrån barnens och de ungas egna berättelser tidigt fokusera på vad som är väsentligt för det enskilda barnet samt att utifrån systematisk uppföljning utveckla arbetet på individ- och verksamhetsnivå.

KONTAKT


Har du frågor om Ledarskap och innovation inom socialtjänsten? eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom socialrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se  08-120 99 000