Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Avfallslagstiftningen

Avfallslagstiftningen

Om kursen

Miljörättens avfallslagstiftning är i ständig förändring. Under de senaste åren har rättsutvecklingen dock varit exceptionellt snabb – det är därför nödvändigt att hålla sig uppdaterad. Vad innebär förändringarna och hur påverkar dessa din verksamhet?

Kursen går utförligt igenom avfallslagstiftningen och analyserar frågorna djupgående ur ett rättsligt perspektiv samt tar upp de nya bestämmelserna och deras konsekvenser. Det blir även en genomgång av den EU-​rättsliga praxisen och av den relevanta svenska praxisen på området.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till jurister och advokater, miljöinspektörer, miljökonsulter, projektledare, tekniska konsulter och beslutsfattare, såväl inom offentlig som privat sektor, som hanterar avfallsfrågor. Du behöver inga förkunskaper för att kunna ta del av kursen.

Programpunkter

 • Vad är avfall och vad är en biprodukt?
 • När upphör avfall att vara avfall? Vad är End of Waste?
 • Vilket avfall undantas från avfallsreglerna och vad innebär undantaget?
 • Vilka särskilda regler gäller vid hantering och utsortering? Är reglerna ändamålsenliga?
 • Vad är icke-​farligt avfall, farligt avfall respektive inert avfall?
 • Vad är återvinning och bortskaffande? Hur ska gränsen dras?
 • Vilka krav ställs på deponi och det avfall som ska deponeras?
 • Vilka regler gäller vid förbränning av avfall?
 • Hur sluter vi kretsloppet avseende uppgrävda massor? Vilka krav gäller för dessa och fungerar systemet?
 • Vad innebär begreppet kommunalt avfall? Var går gränsen mellan kommunalt avfall och verksamhetsavfall? Vem ska/får hantera detta avfall?
 • Vad är producentansvarsavfall och vem ska hantera detta avfall?
 • Vad innebär de nya reglerna om fastighetsnära förpackningsinsamling?
 • Vad innebär reglerna om registrering av farligt avfall?
 • Hur ska avfallshantering prövas enligt miljöprövningsförordningen och hur ska genomförda ändringar i 29 kap. miljöprövningsförordningen tolkas?
 • Vad gäller vid transport av avfall?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Omdöme om kursen (4,5/5)

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 24 kursdeltagare

Oscar Heimeryd

Kursledare

Oscar Heimeryd Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Advokat Oscar Heimeryd arbetar på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-16:30 Livesänd Antal platser stacks 6950 kr exklusive moms

Kurs: Avfallslagstiftningen

Tillfälle: den 21 november 2024 09:00-16:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Avfallslagstiftningen

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:30 Stockholm Antal platser stacks 7450 kr exklusive moms

Kurs: Avfallslagstiftningen

Tillfälle: den 21 november 2024 09:00-16:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Avfallslagstiftningen

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-16:30 Livesänd Antal platser stacks 6950 kr exklusive moms

Kurs: Avfallslagstiftningen

Tillfälle: den 29 april 2025 09:00-16:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Avfallslagstiftningen

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:30 Stockholm Antal platser stacks 7450 kr exklusive moms

Kurs: Avfallslagstiftningen

Tillfälle: den 29 april 2025 09:00-16:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Avfallslagstiftningen

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Bolag uppfyller inte kraven i 3 kap. 4 § MB om god hushållning av jordbruksmark och en storskalig solcellspark är därför förbjuden, anser MÖD.

30 maj 2024

Mattias Goldmanns analys visar att Sveriges medlemskapet i Nato får betydande konsekvenser för Sveriges agerande inom klimat, infrastruktur och energi.  

23 maj 2024

I denna intervju med Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet, berättar han bland annat om bakgrunden till målet, målets betydelse för Aurora-målet och andra konsekvenser av utgången i målet.  

23 maj 2024