Kurs - Förskolan och juridiken

Förskolan har kontinuerligt under en längre tid närmat sig skolan, främst organisatoriskt men även innehållsmässigt.

Nu är förskolan en skolform inom skolväsendet och är också generellt integrerad i lagstiftningen. Under året kommer en reviderad läroplan gälla för förskolan och denna kurs är uppdaterad med även dessa förändringar.

Under utbildningen går vi igenom de centrala delarna av skollagen och den reviderade läroplanen. t.ex.

 • Förskolechefens uppdrag                 
 • Kraven på behöriga och legitimerade förskollärare                   
 • Begreppen undervisning och utbildning i förskolan
 • Arbetet mot kränkande behandling

Vi belyser noggrant vad olika regler i praktiken innebär för förskolans verksamhet. Därefter följer en genomgång av olika områden som är relevanta för förskolan, t.ex.  förvaltningsrätt, kontakt mellan förskola och hem, medicinering i förskolan, tillsynsansvaret, offentlighet och sekretess m.m. Stort utrymme kommer ges till deltagarnas egna frågor.

Kursen Förskolan och juridiken vänder sig främst till dig som arbetar med ledningsansvar eller i en samordnande roll inom förskolan, exempelvis som förskolechef eller på förvaltningsnivå, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

Deltagarkommentarer från tidigare tillfälle:
"Mikael är en fantastisk föreläsare, mycket kunnig"
"Bra föreläsare, bra lokaler, bra service och fantastiskt fika"
"Mycket information på kort tid levererat på ett bra sätt, välpaketerat"

Föreläsare

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk Expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildningar inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Programpunkter för utbildningen

 • Centrala delar ur skollag och läroplanen.
 • Aktuella reformer på förskolans område.
 • Tillsynsansvaret över barnen.
 • Förskolan och hemmet.
 • Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt.
 • Barn med behov av särskilt stöd.
 • Medicinering och egenvård i skolan.
 • Anmälningsplikt till socialtjänsten.
 • Dokumentation.
 • Ingripanden mot barn.

Kontakt

Har du frågor om kursen Förskolan och juridiken eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom skoljuridik, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000