Kurs – Så förbereder du dig för inspektion i förskola och skola

Sa_forbereder_du_dig_for_inspektion_i_forskola_och_skola_16x9.jpg

Skolinspektionens eller kommunens meddelande om att det är dags för inspektion, eller tillsyn som man formellt kallar det, innebär ofta ett visst stresspåslag i den verksamhet som ska granskas. Har vi koll? Är nödvändig dokumentation på plats? Gör vi rätt om någon utsatts för kränkande behandling? Har vi bra rutiner för klagomålshantering? Kravlistan är lång, men med rätt förberedelser och kunskap kan inspektionen bli ett kvitto på att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lag. Precis det är syftet med kursen Så förbereder du dig för inspektion i förskola och skola. Här får du en handfast och praktisk genomgång av de olika inspektionstyperna och vad som måste vara på plats för att inspektionen ska falla väl ut och ge en bra och rättvis bild av verksamheten.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med kvalitetsutvecklingen i förskolan eller skolan. Eftersom våra 290 kommuner har stor frihet när det gäller utformningen av sin tillsynsverksamhet, ligger fokus på Skolinspektionens tillsynsmetoder. Då regelverket som ska följas är detsamma oavsett tillsynsmyndighet, finns här mycket att hämta också för dig som arbetar med fristående förskolor.

Kursledare

Matilda Björlingson

Skoljurist på Academedia

Matilda Björlingson har bland annat varit inspektör på Skolinspektionen och förbundsjurist på SKL. Idag är Matilda jurist på Academedia och håller kurser inom skoljuridik

Jonas Nordström

Chefsjurist på AcadeMedia och undervisar på rektorsprogrammet vid SU

Jonas Nordström har varit domare, advokat och rättschef på Skolverket. Han undervisar i skoljuridik på rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och är chefsjurist på AcadeMedia.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

  • Vilka rättsliga ramar gäller för Skolinspektionens och kommunernas tillsyn?
  • Vilka olika typer av inspektion kan förskolan och skolan bli föremål för och vilka är deras olika syften?
  • Vad är det inspektionsmyndigheterna granskar?
  • Vad kan man förvänta sig före, under och efter ett inspektionsbesök? Vi går igenom de olika stegen.
  • Vilken dokumentation måste finnas i skolan/förskolan? Vilka andra metoder finns det för att redovisa verksamheten för myndigheten?
  • Vad ska man tänka på för att tillsynsmyndigheten ska få en rättvis och riktig bild av verksamheten?
  • Är man illojal mot arbetsgivaren om man berättar om brister i verksamheten?
  • Vilka är vanliga brister som tillsynsmyndigheten anmärker på?
  • Vilka åtgärder kan tillsynsmyndigheten ta till för att verksamheterna ska rätta till bristerna?
  • Grönt, gult eller rött ljus – vad händer om man fått ett föreläggande eller till och med ett vite?