Kurs – Miljörättslig vattendag

Miljorattslig_vattendag16x9.jpg

Den nya lagstiftningen om vattenverksamheter och miljökvalitetsnormer för vatten medför omfattande regelförändringar. Detta gäller både prövning av vattenkraft (gammal som ny) och förändringar av reglerna kring verksamheters påverkan på vattenmiljön.

Under denna miljörättsliga vattendag tar vi ett samlat grepp om den vattenrättsliga lagstiftningen och belyser befintliga regler, där fokus ligger på det nya regelsystemet.

Kursen passar både dig som vill sätta dig in i regelsystemet och dig som önskar uppdatering och nyheter inom lagrummen med de senaste förändringarna.

Kursledare

Arvid Sundelin

Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå.

Arvid Sundelin är advokat på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå, med ett förflutet på Vattenfall. Arvid har varit involverad i arbetet med utformningen av prop. 2017/18:243. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning och skriver analyser till JP Miljönet.

PROGRAMPUNKTER

Nyheter, aktuella frågor och rättsfall inom vattenrättens område

  • Begreppet vattenverksamhet och andra begrepp i 11 kap. miljöbalken
  • Prövningsplikten för vattenverksamheter
  • Särskilda prövningsregler för vattenverksamhet
  • Förändringar av prövningen och ersättningsfrågor – vattenkraft
  • Miljökvalitetsnormer för vatten och senaste ändringar
  • Ny och aktuella praxis