Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Hur man uppträder i mark- och miljödomstol

Hur man uppträder i mark- och miljödomstol

Om kursen

Ska du delta i mark- och miljödomstol för första gången och funderar på hur du bör uppträda? Den här endagskursen ger dig en grundlig genomgång av hur presentationer bör utformas, vilka tekniska hjälpmedel som du kan använda i domstol och hur du besvarar frågor på bästa sätt. Helt enkelt tips på hur du förbereder dig på bästa sätt för en domstolsprövning - till och med hur du kan tänka vid val av klädsel.

Att tillståndsprövning sker i mark- och miljödomstol är unikt för Sverige och att delta i en tillståndsprövning i domstol kan förefalla skrämmande. Många känner inte till hur en domstolsprocess går till, vad olika saker betyder och hur de förväntas bete sig. Den här kursen ger dig de verktyg du behöver för att känna dig trygg inför en domstolsprövning.

Kursen är av särskilt intresse för dig som ska delta i en förhandling i mark- och miljödomstol och som arbetar på:

 • kommun, länsstyrelsen, havs- och vattenmyndigheten och naturvårdsverket m.m.
 • företag som söker tillstånd och du är VD, miljöchef, jurist, tekniskt ansvarig, miljöspecialist m.m.
 • miljökonsultföretag och arbetar med naturfrågor, vattenfrågor, luftfrågor, miljöskydd m.m.
 • tekniskt konsultföretag

Programpunkter

1. Tillståndsprövningen enligt miljöbalken

 • Grundläggande regler om prövningen
 • Rättsliga begrepp som används – vad betyder de?
 • Rättsliga principer som styr prövningen
 • Överklaganden, talerätt, prövningstillstånd och processen i Mark- och miljööverdomstol?

2. Processen i domstol

 • Yrkanden – vad är det och hur utformas dessa?
 • Grunder – vad är det och hur utformas dessa?
 • Sakframställning – vad är det och hur utformas den?
 • Hur bör en motpart, remissinstans agera muntlig och skriftligt?
 • Bevisning – vad finns det för typer av bevisning och hur presenteras den?
 • Plädering/slutanförande – vad är syftet med den och hur utformas den?

3. Hur uppträder jag i domstol?

 • Hur utformar jag skriftliga yttranden som övertygar
 • Förberedelser inför förhandling
 • Hur utformar jag muntliga presentationer som övertygar
 • Powerpointpresentationer
 • Olika former av syn (av platser, saker m.m.)
 • Kroppsspråk, klädsel och saker du bör undvika att göra, skriva eller säga.
 • Hur hanterar du nervositet?

4. Retoriska tips för att övertyga och enklare övningar

5. Avslutande diskussion med frågestund

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Magnus Fröberg

Kursledare

Magnus Fröberg Advokat och delägare, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Magnus Fröberg är specialiserad på miljörätt och har arbetat med miljörättsliga frågor i över 30 år och har processat i domstol lika länge. Han har också gått en teaterutbildning och har läst kurser i retorik på universitetsnivå.

Tillgängliga kursupplägg

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:00 Stockholm Antal platser stacks 6950 kr exklusive moms

Kurs: Hur man uppträder i mark- och miljödomstol

Tillfälle: den 29 augusti 2024 09:00-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Hur man uppträder i mark- och miljödomstol

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Dagvattenjuridik
Avfallslagstiftningen

Tjänster

Nyheter

Rådet har formellt antagit direktivet om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser. Genom lagstiftningen kommer utredningar av och åtal för miljöbrott att förbättras.   

22 apr 2024

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024