Kurs

Digitala medier – allt från upphovsrätt till GDPR

Digitala medier – allt från upphovsrätt till GDPR

Om kursen

Välkommen till en praktisk kurs där vi genom en case-baserat upplägg guidar dig genom de olika rättsliga utmaningarna vid kommunikation i digitala medier. Vi går igenom de senaste rättsfallen inom upphovsrätt och GDPR för att du ska få en övergripande kunskap om hur foto, film och uppgifter kan delas och spridas i sociala medier. Vi går också igenom avtalsmöjligheter, som bland annat påverkas av nya regler inom upphovsrätten. Bland fallen som uppmärksammas är när två bloggare stämde varandra för upphovsrättsintrång.

Kunskap om hur du gör riskbedömningar i praktiken samt hur du skriver avtal. Avtal är många gånger nyckeln till att möjliggöra olika typer av publicering, vare sig det gäller upphovsrättsliga frågor eller GDPR-frågor.

Efter kursen kommer deltagarna ha en djupare förståelse för hur de kan arbeta med digitala medier. Det är många regler som inverkar på möjligheterna att publicera innehåll i digitala medier och beslut måste också ofta fattas snabbt. Kursen ska ge nycklar till att fatta rätt beslut.

Kursen vänder sig till dig som jobbar som med kommunikation eller med marknadsföring i offentlig eller privat sektor, jurister och andra personer dataskyddsansvariga.

Programpunkter

 • Regelverken som påverkar hur du får agera i digitala medier
 • Skyddet för personlig integritet
  • GDPR i kommunikation – så jobbar du i praktiken
  • Schrems II – vad gäller juridiskt och praktiskt?
  • Cookies och alla aspekter kring dessa
 • Upphovsrätt och annan immaterialrätt
  • När kan man använda publicerade bilder i egna kanaler?
  • Att dela foto, film och musik i sociala medier
 • Avtal
  • Upphovsrättsliga avtal – de särskilda kraven
  • Samtyckesblanketter och modellavtal
Cecilia Torelm Tornberg

Kursledare

Cecilia Torelm Tornberg Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Cecilia Torelm Tornberg är advokat och delägare på Advokatfirman MarLaw.

Christina Wainikka

Kursledare

Christina Wainikka Policyexpert, Svenskt Näringsliv

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Digitala medier – allt från upphovsrätt till GDPR

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.