Upphandling – skräddarsydd utbildning och kundanpassade kurser

Behöver ni kompetensutveckling inom upphandlingsområdet? Vi erbjuder företag och organisationer skräddarsydda utbildningar inom frågor som rör nya regelverket inom LOU, direktupphandlingar med mera. Både innehåll och form skräddarsys helt efter era önskemål och behov.

Är ni flera inom er verksamhet som behöver kompetensutveckling inom gällande regelverk? Fördjupande kunskaper i en viss fråga? Eller behöver ni gemensam samsyn över vilka möjligheter som praxis erbjuder? Då kan en skräddarsydd utbildning eller kurs vara ett perfekt alternativ.

Har ni behov av att utbilda personer i er inköpsorganisation? Hur samverkar upphandlingsreglerna och organisationens interna regelverk? Vem får köpa in varor och tjänster och vad ska de tänka på vid direktupphandling, avrop och andra inköp. Vi kan erbjuda utbildning som anpassas efter er organisations policys, reglementen och delegationsordning.

Våra jurister är erfarna föreläsare och vi skräddarsyr alltid våra utbildningar helt efter era behov. Bland annat håller vi utbildningar inom: 

  • Dialog och förhandling vid offentliga upphandlingar
  • Offentlighet och sekretess vid offentliga upphandlingar
  • Interna inköp
  • Uteslutning och förkastande av anbud med nya LOU
  • Inköpsutbildning för avropare, beställare, inköpare och direktupphandlare
  • Alla våra öppna utbildningar går även bra att få som kundanpassade. Du hittar dem i kurskalendern.

Videolänk eller på plats hos er

Utbildningen håller vi gärna via videokonferens eller på plats hos er. Vi kan även hålla kursen i våra lokaler i Stockholm, Helsingborg eller Karlstad.

En skräddarsydd utbildning eller kurs kan omfatta en halvdag, heldag eller flera kursdagar i en serie. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!