Offentlighets- och sekretesslagen – OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL,  innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar eller sekretess.

OSL_kunskapsbanken.jpg

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänna handlingar är offentliga. Allmänna handlingar är därför enligt huvudregeln offentliga, men alla allmänna handlingar är inte det. En del handlingar är så känsliga att de inte kan lämnas ut. Dessa skyddas då av sekretess. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar förhållandet mellan allmänna handlingars offentlighet och sekretess. OSL innehåller också bestämmelser om hur myndigheter, kommuner och andra organ ska hantera handlingar.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) består av sju avdelningar

 • Avd. I. Inledande bestämmelser, 1–3 kap.
 • Avd. II. Bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, 4–6 kap.
 • Avd. III. Allmänna bestämmelser om sekretess, 7–14 kap.
 • Avd. IV. Sekretess till skydd för allmänna intressen, 15–20 kap.
 • Avd. V. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 21–40 kap.
 • Avd. VI. Särskilda bestämmelser om sekretess som gäller vissa organ, 41–43 kap.
 • Avd. VII. Bestämmelser om tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, 44 kap.

Tjänster för dig som arbetar inom eller med offentlig förvaltning

I vår informationstjänst JP Förvaltningsnet har vi samlat all relevant information om förvaltningsrätt på ett och samma ställe. Tjänsten ger dig tillgång till allt underlag och kvalificerat stöd som du kan tänkas behöva i ditt arbete. I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument, rättspraxis och expertanalyser.

För dig som är i behov av en grundläggande genomgång eller en fördjupning i förvaltningsområdets frågeställningar håller vi utbildningar på både ingångs- och fördjupningsnivå. Se våra kurser inom förvaltningsrätt här.

Vår förhoppning är att du nu lärt dig mer om offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och dess innebörd, men tveka inte att klicka på någon av länkarna ovan och få möjligheten att utöka din kunskap!  

Senast uppdaterad 19 april 2023. 

Publicerad 6 jan 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

24 apr 2023

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. 

7 mar 2023

Regeringen vill bland annat utreda möjligheterna att införa en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post.

6 feb 2023