hammer lagkommentar till förvaltningslagen

Lagkommentaren till förvaltningslagen, skriven av Lars Clevesköld, beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Kommentar till förvaltningslagen

Denna lagkommentar till förvaltningslagen erbjuder en detaljerad analys av varje paragraf, med inkluderade förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Syftet är att ge en djup förståelse för hur lagen tillämpas och tolkas.

Kommentaren är utformad för att vara till nytta för myndigheter och domstolar som tillämpar förvaltningslagen. Genom att tydligt förklara paragraferna och deras praktiska tillämpning underlättar kommentaren en korrekt och rättssäker hantering av ärenden inom den offentliga förvaltningen. Samtidigt är den även användbar för andra som är berörda av den offentliga förvaltningens verksamhet och önskar en förbättrad förståelse för lagens regler och bestämmelser.

Lagen består av 49 paragrafer, och i denna lagkommentar granskas och analyseras varje paragraf noggrant och i rätt sammanhang. Detta gör lagkommentaren till en värdefull resurs för alla som behöver navigera och förstå bestämmelserna och tillämpningarna av lagen inom den offentliga förvaltningen.

Författare

Lars Clevesköld

F.d. hovrättsråd, Hovrätten Skåne och Blekinge

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Förvaltningsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
  • JP RättsfallsnetKommunallagen

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att analysera och kartlägga myndigheternas informations- och kommunikationsverksamhet.

12 sep 2023

Det finns ingen skyldighet för myndigheter att lämna ut en begärd allmän handling digitalt. Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

12 sep 2023

Vår expert Emma Rönström sammanfattar och analyserar ett beslut från JO.

8 sep 2023