Kurs

Ledningsrätt – rätt att uträtta och förvalta ledningsinfrastruktur

Ledningsrätt – rätt att uträtta och förvalta ledningsinfrastruktur

Om kursen

Den som äger och förvaltar olika typer av ledningar måste nyttja annans mark. Den rätten kan regleras på flera olika sätt, bl.a. genom nyttjanderättsavtal och servitut, men den rättsfigur som är särskilt utformad för dessa fall är ledningsrätten.

Hur ledningsrätt bildas, ändras och upphävs är reglerat i lag. Vi går under kursen igenom hur en ledningsrättsförrättning hos lantmäterimyndigheten går till och hur du kan agera för att tillvarata dina intressen och förenkla förrättningen.

Ledningsrätten möter många andra avtal. Det gäller dels andra rättigheter såsom nyttjanderätter och servitut, dels andra avtal som ledningshavaren har. Att utforma en struktur där ledningsrätten inte bara formellt utan också praktiskt fungerar på ett bra sätt tillsammans med omgivningen och ledningsägarens andra behov kräver relativt breda kunskaper. Går det till exempel att samordna ledningsrätten med andra avtal? I vilka lägen är det bättre att lösa behovet med servitut eller nyttjanderätt istället för ledningsrätt? Och vilka kostnader i fråga om utförande och förvaltning följer av olika val?

Kursen är relativt bred och ger en bild av hur du kan säkra ledningsinfrastruktur vid utbyggnad och förvaltning. Fokus ligger på ledningsrätten som verktyg, men även andra upplåtelseformer behandlas. Kursen innehåller en blandning av teori och praktiska tips och råd.

Kursen riktar sig till ledningsägare, kommuntjänstemän på mark- eller exploateringsenheter, jurister, konsulter, advokater med flera som kommer i kontakt med ledningsrätter.

Programpunkter

  • Hur bör jag agera inom ramen för en ledningsrättsförrättning?
  • Vad kan jag reglera genom ledningsrätt och vad kräver avtal?
  • I vilka fall bör jag lösa markåtkomsten med servitut eller nyttjanderätt istället?
  • Vilken rätt ger ledningsrätten ledningshavaren respektive markägaren?
  • Vid avsteg från ledningsrätt eller annan markupplåtelse, vad gäller då?
  • Hur hanterar jag praktiska utförande- och förvaltningsåtgärder?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Tomas Vesterlin

Kursledare

Tomas Vesterlin Civilingenjör och jurist, Aktiebolaget Vesterlins & Co

Civilingenjören och juristen Tomas Vesterlin är specialiserad på förrättningsjuridik och har arbetat med dessa frågor i 17 år, bl.a. som fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet. Han håller utbildning inom fastighetsrätt för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 6750 kr kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Ledningsrätt – rätt att uträtta och förvalta ledningsinfrastruktur

Tillfälle: den 23 maj 2022 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Ledningsrätt – rätt att uträtta och förvalta ledningsinfrastruktur

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 7250 kr kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Ledningsrätt – rätt att uträtta och förvalta ledningsinfrastruktur

Tillfälle: den 23 maj 2022 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Ledningsrätt – rätt att uträtta och förvalta ledningsinfrastruktur

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Nu finns en ny lagkommentar till fastighetsbildningslagen publicerad i JP Juridiskt bibliotek och JP Fastighetsnet. Den är skriven av våra framstående experter inom fastighetsrätt.

6 dec 2021

Riksdagen sa ja till delar av regeringens förslag om stärkt skydd för hyresgäster.

2 dec 2021

Det innebär att bolags- och föreningsstämmor efter årsskiftet får genomföras enligt ordinarie regler.

1 nov 2021