Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Handling som laddats upp i extern molntjänst är inte allmän

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

Bakgrund

En man begärde att få ta del av en handling i ett pågående ärende hos Riksrevisionen. Handlingen var inte färdigbearbetad men hade laddats upp i en extern molntjänst för att flera personer skulle kunna redigera dokumentet samtidigt. Riksrevisionen avslog begäran med motiveringen att en handling inte kan anses vara inkommen eller upprättad i tryckfrihetsförordningens mening enbart som en följd av att handlingen lagras i en extern molntjänst för teknisk bearbetning eller teknisk lagring. Beslutet överklagades upp till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Gällande rätt

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Det här framgår i 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (TF). I 9 § samma kapitel framgår att en åtgärd som någon vidtar endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av en handling som en myndighet har tillhandahållit inte får anses leda till att handlingen har kommit in till den myndigheten. I 13 § framgår att en handling som förvaras hos en myndighet endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning inte heller den anses som allmän handling hos den myndigheten.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

HFD konstaterar att Riksrevisionen har delat dokumentet i molntjänsten i syfte att kunna redigera det och att det innebär att det har gjorts som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring. Bestämmelserna i TF förutsätter att en handling inte blir allmän när så sker.

HFD slår fast att handlingarna inte har blivit allmänna när de har laddats upp i den externa molntjänsten och avslår därför överklagandet.

Referat av Högsta förvaltningsdomstolen 2024-02-20, mål nr 3530-23.

Ursprungligen publicerad i JP Förvaltningsnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 11 apr 2024

Maja Almgren

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

För första gången på 20 år minskar valdeltagandet bland unga i åldrarna 18–24 år. Det framgår av en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.  

11 apr 2024