Kurs – Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Att barnkonventionen är lag sedan januari 2020 innebär ett förtydligande av att principen om barnets bästa och barns delaktighet ska beaktas i alla ärenden som berör barn direkt och indirekt. Men hur gör man?

För att lyckas med ett barnrättsarbete är det avgörande att veta när man ska göra en barnkonsekvensanalys och hur man gör en sådan. Den här kursen ger dig verktygen och metodiken.

Målet med kursen är att du ska få god kännedom om lagen och hur du ska tillämpa den.

Konceptet för utbildningen är upplagt i två steg, där du först som steg 1 genomgår webbkursen och därefter deltar i barnkonsekvensanalyskursen som steg 2. Under en begränsad tid får du tillgång till webbkursen Barnkonventionen, utan extra kostnad.

I steg 2, under den webbsända kursen, fördjupar vi oss i det allra viktigaste i barnkonventionen: att förstå innebörden av principen om barnets bästa och barns delaktighet och att kunna tillämpa detta i praktiken i ditt arbete.

Du får förståelse för vad principen om barnets bästa och barns delaktighet innebär. Och varför och när du ska upprätta en barnkonsekvensanalys – samt kunskap om hur man gör med exempel och praktiska verktyg som du har nytta av i ditt arbete.

Kursen innehåller också en workshop, där kursledaren guidar dig som deltagare till hur du på bästa sätt kan arbeta vidare med en barnkonsekvensanalys och upprätta ett gott barnrättsarbete, i linje med vad lagen föreskriver.

Kursledare

Marie Lundin Karphammar

Barnrättsjurist

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist på SKR med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. 

Programpunkter

 • Steg 1:
 • Webbkursen Barnkonventionen (under en begränsad tid, utan kostnad. Det krävs steg 1 för att följa med i steg 2)

 • Steg 2:
 • Varför barnkonsekvensanalys?
 • Innebörden av barnets bästa
 • Barns delaktighet – på vilket sätt kan det beaktas?
 • När är det motiverat att göra en barnkonsekvensanalys?
 • Hur omfattande behöver en prövning vara, utifrån sammanhanget?
 • Hur gör man?
 • Exempel
 • Workshop
 • Utmaningar – vad har vi framför oss?
En mycket väl sammansatt kurs, där teori och praktik varvades för att skapa den begriplighet och handlingskraft som behövs för att ta sig an barnkonsekvensanalys som verktyg och därmed stärka barnrättsperspektivet i den egna verksamheten! Allt hölls dessutom samman av en oerhört kompetent och positiv kursledning!

Maria Dahlén, SAS/verksamhetsutvecklare - Falköpings kommun