Kurs

Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Om kursen

Att barnkonventionen är lag sedan januari 2020 innebär ett förtydligande av att principen om barnets bästa och barns delaktighet ska beaktas i alla ärenden som berör barn direkt och indirekt. Men hur gör man?

För att lyckas med ett barnrättsarbete är det avgörande att veta när man ska göra en barnkonsekvensanalys och hur man gör en sådan. Den här kursen ger dig verktygen och metodiken.

Målet med kursen är att du ska få god kännedom om lagen och hur du ska tillämpa den.

Konceptet för utbildningen är upplagt i två steg, där du först som steg 1 genomgår webbkursen och därefter deltar i barnkonsekvensanalyskursen som steg 2. Under en begränsad tid får du tillgång till webbkursen Barnkonventionen, utan extra kostnad.

I steg 2, under den webbsända kursen, fördjupar vi oss i det allra viktigaste i barnkonventionen: att förstå innebörden av principen om barnets bästa och barns delaktighet och att kunna tillämpa detta i praktiken i ditt arbete.

Du får förståelse för vad principen om barnets bästa och barns delaktighet innebär. Och varför och när du ska upprätta en barnkonsekvensanalys – samt kunskap om hur man gör med exempel och praktiska verktyg som du har nytta av i ditt arbete.

Kursen innehåller också en workshop, där kursledaren guidar dig som deltagare till hur du på bästa sätt kan arbeta vidare med en barnkonsekvensanalys och upprätta ett gott barnrättsarbete, i linje med vad lagen föreskriver.

Programpunkter

Steg 1:

 • Webbkursen Barnkonventionen (under en begränsad tid, utan kostnad. Det krävs steg 1 för att följa med i steg 2)

Steg 2:

 • Varför barnkonsekvensanalys?
 • Innebörden av barnets bästa
 • Barns delaktighet – på vilket sätt kan det beaktas?
 • När är det motiverat att göra en barnkonsekvensanalys?
 • Hur omfattande behöver en prövning vara, utifrån sammanhanget?
 • Hur gör man?
 • Exempel
 • Workshop
 • Utmaningar – vad har vi framför oss?

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • En mycket väl sammansatt kurs, där teori och praktik varvades för att skapa den begriplighet och handlingskraft som behövs för att ta sig an barnkonsekvensanalys som verktyg och därmed stärka barnrättsperspektivet i den egna verksamheten! Allt hölls dessutom samman av en oerhört kompetent och positiv kursledning! Maria Dahlén SAS/verksamhetsutvecklare Falköpings kommun

Marie Lundin Karphammar

Kursledare

Marie Lundin Karphammar Barnrättsjurist

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist på SKR med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. 

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd stacks 2950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Tillfälle: den 9 december 2021 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-14:30 Livesänd stacks 2950 kr exklusive moms. 

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Tillfälle: den 7 april 2022 09:00-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-14:30 Livesänd stacks 2950 kr exklusive moms. 

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Tillfälle: den 16 juni 2022 09:00-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.