Kurs

Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Om kursen

Att barnkonventionen är lag sedan januari 2020 innebär ett förtydligande av att principen om barnets bästa och barns delaktighet ska beaktas i alla ärenden som berör barn direkt och indirekt. Men hur gör man?

För att lyckas med ett barnrättsarbete är det avgörande att veta när man ska göra en barnkonsekvensanalys och hur man gör en sådan. Den här kursen ger dig verktygen och metodiken.

Konceptet för utbildningen är upplagt i två steg, där du först som steg 1 genomgår webbkursen och därefter deltar i barnkonsekvensanalyskursen som steg 2. Under en begränsad tid får du tillgång till webbkursen Barnkonventionen i praktiken, utan extra kostnad.

I steg 2, under den webbsända kursen, fördjupar vi oss i det allra viktigaste i barnkonventionen: att förstå innebörden av principen om barnets bästa och barns delaktighet och att kunna tillämpa detta i praktiken i ditt arbete.

Du får förståelse för vad principen om barnets bästa och barns delaktighet innebär. Och varför och när du ska upprätta en barnkonsekvensanalys – samt kunskap om hur man gör med exempel och praktiska verktyg som du har nytta av i ditt arbete.

Kursen innehåller också en workshop, där kursledaren guidar dig som deltagare till hur du på bästa sätt kan arbeta vidare med en barnkonsekvensanalys och upprätta ett gott barnrättsarbete, i linje med vad lagen föreskriver.

För vem passar kursen?

Målet med kursen är att du ska få god kännedom om lagen och hur du ska tillämpa den. Kursen kräver inga förkunskaper och riktar sig till dig som är offentlig aktör och arbetar direkt eller indirekt med barn.

Programpunkter

Steg 1:

 • Webbkursen Barnkonventionen (under en begränsad tid, utan kostnad. Det krävs steg 1 för att följa med i steg 2)

Steg 2:

 • Varför barnkonsekvensanalys?
 • Innebörden av barnets bästa
 • Barns delaktighet – på vilket sätt kan det beaktas?
 • När är det motiverat att göra en barnkonsekvensanalys?
 • Hur omfattande behöver en prövning vara, utifrån sammanhanget?
 • Hur gör man?
 • Exempel
 • Workshop
 • Utmaningar – vad har vi framför oss?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Deltagarkommentarer från tidigare kurstillfälle

 • En mycket väl sammansatt kurs, där teori och praktik varvades för att skapa den begriplighet och handlingskraft som behövs för att ta sig an barnkonsekvensanalys som verktyg och därmed stärka barnrättsperspektivet i den egna verksamheten! Allt hölls dessutom samman av en oerhört kompetent och positiv kursledning! Maria Dahlén SAS/verksamhetsutvecklare Falköpings kommun

Marie Lundin Karphammar

Kursledare

Marie Lundin Karphammar Handläggare och barnrättsjurist, SKR

Marie Lundin Karphammar är barnrättsjurist på SKR med lång erfarenhet av att använda barnkonventionen i sitt arbete och en flitigt anlitad kursledare. Författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, (2019), Studentlitteratur. 

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Tillfälle: den 27 mars 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Tillfälle: den 6 maj 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Tillfälle: den 4 september 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Att upprätta en barnkonsekvensanalys utifrån barnkonventionen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023