Kurs – Praktisk processrätt för socialtjänsten

Utbildningen syftar till att ge dig som representant för socialtjänsten en grund att stå på inför muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten. Efter genomgången utbildning är tanken att du ska känna dig trygg i hur en domstolsprocess går till och hur du kan förbereda dig inför förhandlingen.

Utbildningen kan ses som ett första steg inför att hantera processer på egen hand. Under utbildningen kommer du få grundläggande kunskaper i parternas roller, hur processen i domstol går till från kallelse till dom. Vi går även igenom hur du ska förbereda ditt agerande under förhandlingen och vad du ska tänka på när det är din tur att prata. Utbildningen innehåller även ett praktiskt moment där du får möjlighet att öva på dina nyförvärvade kunskaper. Utbildningen är inriktad mot förhandlingar i tvångsmål, LVU och LVM. Utbildningen riktar sig mot handläggare och chefer. 

Kursledare

Emma Fall

Rådgivare, jurist

Emma är juridisk rådgivare på JP Infonet och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hon är huvudsakligen inriktad på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt och leder bland annat kurser inom socialrätt

Gustaf von Essen

Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Programpunkter för utbildningen

  • Vilka är inblandade i en förhandling – roller?
  • Hur går det till under en förhandling – det formella förfarandet
  • Vad behöver handläggare förbereda sig på inför förhandling?
  • Sakframställan/utveckling av grunderna
  • Frågor och att bemöta argument
  • Slutanförandet
  • Animation av en förhandling
  • Tid för frågor