Kurs

Praktisk processrätt för socialtjänsten

Praktisk processrätt för socialtjänsten

Om kursen

Utbildningen syftar till att ge dig som representant för socialtjänsten en grund att stå på inför muntliga förhandlingar i förvaltningsrätten och kunskap om processen i allmän domstol. Efter genomgången utbildning är tanken att du ska känna dig trygg i hur en domstolsprocess går till och hur du kan förbereda dig inför förhandlingen.

Det krävs inga förkunskaper och utbildningen kan ses som ett första steg inför att hantera processer i förvaltningsdomstol på egen hand. Gällande allmän domstol syftar utbildningen i huvudsak till att ge en inblick i den formella processen, men lyfter också vad som är viktigt att leda i bevis i en utredning om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar.

Under utbildningen kommer du, beträffande ärenden i förvaltningsdomstol, att få grundläggande kunskaper i processrätt, parternas roller, hur processen i domstol går till från kallelse till dom. Vi går även igenom hur du ska förbereda ditt agerande under förhandlingen och vad du ska tänka på när det är din tur att prata. Utbildningen innehåller också ett animerat rättegångsspel där du får se hur processen kan fungera i praktiken.

Den del som handlar om allmän domstol går igenom tillämpliga rättsregler vid en vårdnadsöverflyttning och vilka olika steg som måste tas, från särskilt övervägande att ansöka om att överflytta vårdnaden till huvudförhandling i tingsrätten.

För vem passar kursen?

Utbildningen är inriktad mot förhandlingar i tvångsmål, LVU och LVM, och mål om vårdnadsöverflyttning. Kursen riktar sig till handläggare och chefer. 

Programpunkter 

 • Förvaltningsdomstol
 • Vilka är inblandade i en förhandling – roller?
 • Hur går det till under en förhandling – det formella förfarandet
 • Vad behöver handläggare förbereda sig på inför förhandling?
 • Sakframställan/utveckling av grunderna
 • Frågor och att bemöta argument
 • Slutanförandet
 • Animation av en förhandling
 • Allmän domstol
 • Allmänt om måltypen
 • Rättsregler
 • Krav på nämndens utredning
 • De olika stegen i den rättsliga processen
 • Tid för frågor

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Emma Fall

Kursledare

Emma Fall Rådgivare, jurist

Emma är juridisk rådgivare på JP Infonet och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hon är huvudsakligen inriktad på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt och leder bland annat kurser inom socialrätt

Gustaf von Essen

Kursledare

Gustaf von Essen Rådgivare, jurist

Gustaf von Essen är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik och socialjuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat inom domstolsväsendet och även som utredare på avdelningen för regler och behörighet inom Socialstyrelsen.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Praktisk processrätt för socialtjänsten

Tillfälle: den 16 april 2024 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Praktisk processrätt för socialtjänsten

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Praktisk processrätt för socialtjänsten

Tillfälle: den 8 oktober 2024 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Praktisk processrätt för socialtjänsten

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kundanpassad kurs

Kundanpassad kurs

Anpassas Livesänd/på plats

Kurs: Praktisk processrätt för socialtjänsten

Är du intresserad av en kundanpassad utbildning? Skicka in din offertförfrågan här.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023