Kurs

Verkställighet och erkännande av internationella domar och beslut

Verkställighet och erkännande av internationella domar och beslut

Om kursen

Emellanåt ställs socialtjänst och domstolsväsende inför frågor som handlar om verkställighet av beslut eller domar rörande vårdnad, boende och umgänge och som har en internationell anknytning. Vad gäller då? Vilka regler är tillämpliga? Kursen tar upp frågor om erkännande av beslut som meddelats i ett annat land liksom förutsättningarna för att kunna verkställa en utländsk dom.

Som huvudregel gäller att det är myndigheterna i varje land som är behöriga att vidta åtgärder som syftar till att skydda barn eller barns egendom. Hemvistprincipen utgår från att det finns en närhet mellan barnet och den beslutande myndigheten. Hemvistprincipen tillämpas som huvudregel både i 1996 års Haagkonvention och i Bryssel II-förordningen. Sverige tillträdde 1996 års Haagkonvention den 1 januari 2013. Bryssel II-förordningen, av den 27 november 2003, är bindande och direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater utom Danmark. I förhållande till Danmark gäller i stället 1980 års Haagkonvention, förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmyndarskap och lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område.

Kursen går igenom när dessa rättsakter är tillämpliga och vilken av dem som ska användas i vilken situation. Praktiska exempel på tillämpning ges genom domstolsavgöranden och JO-beslut.

Kursen behandlar inte bortförande av barn.

Kursen riktar sig främst till handläggare och chefer som är i behov av ökad kunskap om verkställighet och erkännande av beslut i internationella situationer.

Programpunkter

 • Allmänt om verkställighet och erkännande av internationella domar och beslut
 • Rättsregler och tillämpningsområden
 • Exempel på domstolsavgöranden
 • JO-beslut

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Emma Fall

Kursledare

Emma Fall Rådgivare, jurist

Emma är juridisk rådgivare på JP Infonet och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hon är huvudsakligen inriktad på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt och leder bland annat kurser inom socialrätt

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Verkställighet och erkännande av internationella domar och beslut

Tillfälle: den 13 september 2023 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Verkställighet och erkännande av internationella domar och beslut

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Den 1 mars tog regeringen emot slutbetänkandet om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Ta del av vad utredningen föreslår här!

20 mar 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål.

17 mar 2023

Regeringen lämnar i en ny proposition ett antal förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott.

17 mar 2023