Kurs

Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Om kursen

Vill du få ökad kunskap om vårdnadsöverflyttning och klarhet i vad som gäller enligt lagen? Här är kursen som ger dig en överblick, från utredning och ansökan om stämning till domstolsprocessen. Kursen reder också ut de särskilt förordnade vårdnadshavarnas roll.

Utgångspunkten vid familjehemsplaceringar är att barn ska återförenas med sina föräldrar när syftet med vården utanför hemmet har uppnåtts. Det förekommer dock att det, trots omfattande och långvariga insatser – eller av annan anledning – inte är möjligt att åstadkomma en återförening. Vårdnaden kan då flyttas till de familjehemsföräldrar som ett barn stadigvarande vårdats och fostrats hos, om det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå. Socialnämnden är skyldig att överväga om en sådan ansökan bör göras senast när den unge har varit frivilligt placerad i samma familjehem i två år och efter den tidpunkten minst en gång per år. Om socialnämnden bedömer att vårdnaden bör flyttas över till familjehemsföräldrarna ska den ansöka om det hos tingsrätten. Om tingsrätten bedömer att det är uppenbart att det är bäst för barnet att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna ska domstolen utse dem till särskilt förordnade vårdnadshavare.

Denna kurs går igenom lagstiftning och praxis och vad som är viktigt att fokusera på i den utredning som ligger till grund för socialnämndens stämningsansökan. Även den rättsliga processen tas upp – hur det fungerar i allmän domstol och vad man behöver tänka på och förbereda.

Kursen riktar sig främst till handläggare och chefer i socialtjänsten som arbetar inom barnutredningar.

Programpunkter

 • Allmänt om måltypen
 • Rättsregler och praxis
 • Krav på nämndens utredning
 • Flyttningsförbud
 • De olika stegen i den rättsliga processen
 • Ersättning till SFV efter vårdnadsöverflytt
 • Om särskilt förordnad vårdnadshavare begär entledigande

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Emma Fall

Kursledare

Emma Fall Rådgivare, jurist

Emma är juridisk rådgivare på JP Infonet och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hon är huvudsakligen inriktad på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt och leder bland annat kurser inom socialrätt

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Tillfälle: den 11 oktober 2023 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Socialnet

  Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
 • JP Serveringstillståndsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
 • JP RättsfallsnetBistånd SoL

  JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

En pågående utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

29 nov 2022

Kammarrätten bedömer att storasystern har fått ta ett för stort ansvar för sin lillebror och att hon behöver avlastas för att båda barnen ska kunna få sina individuella behov av stöd och hjälp tillgodosedda.

25 nov 2022

Vår rådgivare och jurist Gustaf von Essen reder ut vad som gäller.

24 nov 2022